Şikayet
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Arsa Payi Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati 6500/183000 B Giris 3 11 Mesken 227,65 156,53 260.000.00 TL 7.800.00 TL 14:45 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Konya,Yunak
227 m²
260.000 ₺
227 m²
Daha fazlakralilan.com
Konya,Yunak
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Arsa Payi Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati 6500/183000 B Giris 3 11 Mesken 227,65 156,53 260.000.00 TL 7.800.00 TL 14:45 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Şikayet
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Arsa Payi Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati 5875/183000 C Giris 3 18 Mesken 196,09 134,51 235.000.00 TL 7.050.00 TL 15:15 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Konya,Yunak
196 m²
235.000 ₺
196 m²
Daha fazlakralilan.com
Konya,Yunak
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Arsa Payi Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati 5875/183000 C Giris 3 18 Mesken 196,09 134,51 235.000.00 TL 7.050.00 TL 15:15 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Şikayet
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati B Giris 1 7 Mesken 227,65 156,53 260.000.00 TL 7.800.00 TL 14:30 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Konya,Yunak
227 m²
260.000 ₺
227 m²
Daha fazlakralilan.com
Konya,Yunak
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati B Giris 1 7 Mesken 227,65 156,53 260.000.00 TL 7.800.00 TL 14:30 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Şikayet
Tanim : Vakifbank'tan Satilik Dubleks No. : 12517 Kategori Seçimi : Konut Konut Tipi : Apartman Dairesi Konut Sekli : Dubleks Il : Konya Ilçe : Yunak Semt : Piribeyli Adres : Emirdagi Yolu Cad. No:51-53 B Blok 1.Kat D:1 Pafta : 2930H Ada : 200 Parsel : 12 Oda Sayisi : 5 Salon Sayisi : 1 Banyo Sayisi : 2 m² : 298 Krediye Uygunluk : Uygun Isinma Tipi : Belirtilmemis Tapu Durumu : Kat Irtifaki Bina Insa Yili : 2002 Binadaki Kat Sayisi : 0 Bulundugu Kat : 1 Yapi Tipi : Betonarme Min. Artis : 2.000 TL Baslangiç Bedeli : 200.000 TL Teminat Bedeli : 10.000 TL Ilgili Sube Adi : AKSEHIR Genel Özellikler : Zemin kati; açik depo/garaj eki , 1.kati; 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, lavabo, tuvalet ve 3 balkon, çati kati; 3 oda, hol, banyo, lavabo, tuvalet, çamasir odasi ve teras hacimlerinden olusmaktadir. Zemin kati 147 m2 garaj/depo eklentisi, 1.kati 182 m2, çati kati 116 m2 +78 m2 teras alanlidir. VAKIFBANK A.S BANKA TARAFINDAN SATIS TARIHI BELIRTILMEMISTIR. SATIS IÇIN ILGILI BANKA SUBESIYLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ. Telefon : (0212) 398 24 02 E-Posta: ***
Konya,Yunak
5 oda
298 m²
200.000 ₺
5 oda298 m²
Daha fazlakralilan.com
Konya,Yunak
Tanim : Vakifbank'tan Satilik Dubleks No. : 12517 Kategori Seçimi : Konut Konut Tipi : Apartman Dairesi Konut Sekli : Dubleks Il : Konya Ilçe : Yunak Semt : Piribeyli Adres : Emirdagi Yolu Cad. No:51-53 B Blok 1.Kat D:1 Pafta : 2930H Ada : 200 Parsel : 12 Oda Sayisi : 5 Salon Sayisi : 1 Banyo Sayisi : 2 m² : 298 Krediye Uygunluk : Uygun Isinma Tipi : Belirtilmemis Tapu Durumu : Kat Irtifaki Bina Insa Yili : 2002 Binadaki Kat Sayisi : 0 Bulundugu Kat : 1 Yapi Tipi : Betonarme Min. Artis : 2.000 TL Baslangiç Bedeli : 200.000 TL Teminat Bedeli : 10.000 TL Ilgili Sube Adi : AKSEHIR Genel Özellikler : Zemin kati; açik depo/garaj eki , 1.kati; 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, lavabo, tuvalet ve 3 balkon, çati kati; 3 oda, hol, banyo, lavabo, tuvalet, çamasir odasi ve teras hacimlerinden olusmaktadir. Zemin kati 147 m2 garaj/depo eklentisi, 1.kati 182 m2, çati kati 116 m2 +78 m2 teras alanlidir. VAKIFBANK A.S BANKA TARAFINDAN SATIS TARIHI BELIRTILMEMISTIR. SATIS IÇIN ILGILI BANKA SUBESIYLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ. Telefon : (0212) 398 24 02 E-Posta: ***
Şikayet
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati C Giris 2 16 Mesken 196,09 134,51 235.000.00 TL 7.050.00 TL 15:05 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Konya,Yunak
196 m²
235.000 ₺
196 m²
Daha fazlakralilan.com
Konya,Yunak
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati C Giris 2 16 Mesken 196,09 134,51 235.000.00 TL 7.050.00 TL 15:05 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Şikayet
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati A Giris 1 1 Mesken 204,42 140,03 255.000.00 TL 7.650.00 TL 14:00 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Konya,Yunak
240 m²
255.000 ₺
240 m²
Daha fazlakralilan.com
Konya,Yunak
YUNAK BELEDIYE BASKANLIGINDAN TASINMAZ MAL SATIS ILANI Mülkiyeti Yunak Belediye Baskanligina ait Yeni Mah. 153 Ada – 7 Parselde kayitli tasinmaz üzerinde yapimi halen devam eden daire 2886 sayili yasanin 45. Maddesi geregince açik ihale usulü (açik artirma) ile satilacaktir. Blok No Kat Daire No Kat Irtifaki Yapi Alani m2( Brüt ) Yapi Alani m2( Net) Muhammen Bedel Geçici Teminat Ihale Saati A Giris 1 1 Mesken 204,42 140,03 255.000.00 TL 7.650.00 TL 14:00 Yukarida tapu kaydi, niteligi, diger özellikleri, muhammen satis bedelleri, geçici teminat miktari belirtilen Yunak Belediyesine ait tasinmazlar, Yunak Belediye Baskanliginca 23/11/2018 tarihine tesadüf eden Cuma günü her bir tasinmaz için belirtilen saatte Yunak Belediyesi Toplanti Salonunda Encümen huzurunda yapilacak ihale ile satilacaktir. Istekliler satis sartnamesini yazi isleri Müdürlügünden ücretsiz temin edebilir. Ayrica yunak.bel.tr adresinden tasinmaz mal satis sartnamesine ulasilabilir. IHALEYE KATILMA SARTLARI 2886 sayili Devlet ihale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anilan kanunda açiklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminati yatirmak zorundadir. Isteklilerin ihaleye katilabilmek için 23.11.2018 tarihinde saat 13:45 e kadar geçici teminati yatirarak asagidaki istenilen belgeleri Yazi Isleri Müdürlügüne teslim etmeleri zorunludur. Her bir sayfasi istekli tarafindan imzalanmis Tasinmaz Mal Satis Sartnamesi, Geçici Teminat yatirildigini gösterir makbuz Nüfus cüzdani sureti (Gerçek kisiler için) Nüfus Müdürlügünden son alti ay içerisinde alinmis Türkiye de kanuni ikametgahi oldugunu gösterir ikametgah Belgesi(Gerçek kisiler için) Belediyeye borcu olmadigini gösterir Yunak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlügünden alinmis belge ( Borcu Yoktur Kagidi) Istekli adina vekaleten istirak ediliyorsa, isteklinin adina teklif vermeye yetkili olduguna dair noter tasdikli vekaletname , Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , Mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasindan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapilmis oldugu yil içerisinde alinmis tüzel kisiligin siciline kayitli olduguna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayitli oldugu Vergi Dairesi ve numarasi, Tüzel kisi olmasi halinde istenilen belgelere ilaveten , teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri Isteklinin ortak girisimci olmasi halinde Noter Tasdikli Ortak Girisim Beyannamesi ; Ihale yerli isteklileri ( TC vatandasi ) açik olacaktir. Idare ihaleyi yapip yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapilan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Is bu ihale ilani genel mahiyette olup, satista ihale sartnamesi hükümleri uygulanacaktir.
Şikayet
Tanim : Vakifbank'tan Satilik Dubleks No. : 12520 Kategori Seçimi : Konut Konut Tipi : Apartman Dairesi Konut Sekli : Dubleks Il : Konya Ilçe : Yunak Semt : Piribeyli Adres : Emirdagi Yolu Cad. No:51-53 A Blok 1.Kat D:2 Pafta : 2930H Ada : 200 Parsel : 12 Oda Sayisi : 5 Salon Sayisi : 1 Banyo Sayisi : 2 m² : 298 Krediye Uygunluk : Uygun Isinma Tipi : Belirtilmemis Tapu Durumu : Kat Irtifaki Bina Insa Yili : 2002 Binadaki Kat Sayisi : 0 Bulundugu Kat : 1 Yapi Tipi : Betonarme Min. Artis : 2.000 TL Baslangiç Bedeli : 200.000 TL Teminat Bedeli : 10.000 TL Ilgili Sube Adi : AKSEHIR Genel Özellikler : Zemin kati; açik depo/garaj, 1.kati; 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, lavabo, tuvalet ve 3 balkon, çati kati; 3 oda, hol, banyo, lavabo, tuvalet, çamasir odasi ve teras hacimlerinden olusmaktadir. Zemin kati 147 m2 garaj/depo eklentisi, 1.kati 182 m2, çati kati 116 m2 +78 m2 teras alanlidir. VAKIFBANK A.S BANKA TARAFINDAN SATIS TARIHI BELIRTILMEMISTIR. SATIS IÇIN ILGILI BANKA SUBESIYLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ. Telefon : (0212) 398 24 02 E-Posta: ***
Konya,Yunak
5 oda
298 m²
200.000 ₺
5 oda298 m²
Daha fazlakralilan.com
Konya,Yunak
Tanim : Vakifbank'tan Satilik Dubleks No. : 12520 Kategori Seçimi : Konut Konut Tipi : Apartman Dairesi Konut Sekli : Dubleks Il : Konya Ilçe : Yunak Semt : Piribeyli Adres : Emirdagi Yolu Cad. No:51-53 A Blok 1.Kat D:2 Pafta : 2930H Ada : 200 Parsel : 12 Oda Sayisi : 5 Salon Sayisi : 1 Banyo Sayisi : 2 m² : 298 Krediye Uygunluk : Uygun Isinma Tipi : Belirtilmemis Tapu Durumu : Kat Irtifaki Bina Insa Yili : 2002 Binadaki Kat Sayisi : 0 Bulundugu Kat : 1 Yapi Tipi : Betonarme Min. Artis : 2.000 TL Baslangiç Bedeli : 200.000 TL Teminat Bedeli : 10.000 TL Ilgili Sube Adi : AKSEHIR Genel Özellikler : Zemin kati; açik depo/garaj, 1.kati; 2 oda, salon, mutfak, antre, banyo, lavabo, tuvalet ve 3 balkon, çati kati; 3 oda, hol, banyo, lavabo, tuvalet, çamasir odasi ve teras hacimlerinden olusmaktadir. Zemin kati 147 m2 garaj/depo eklentisi, 1.kati 182 m2, çati kati 116 m2 +78 m2 teras alanlidir. VAKIFBANK A.S BANKA TARAFINDAN SATIS TARIHI BELIRTILMEMISTIR. SATIS IÇIN ILGILI BANKA SUBESIYLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ. Telefon : (0212) 398 24 02 E-Posta: ***
Popular queries
Aramanızla ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla almak için abone olun:
Yunak, satılık daire
Flatfy'de deneyiminizin kalitesini artırmak için çerezleri kullanıyoruz; genel tarama deneyiminizin kalitesini artırmak için hizmetlerimizi kullanarak... kabul edersiniz. çerez kullanımımız.Daha fazla bilgi edinin