Şikayet
Zile Icra Dairesi 2018/565 Icra Dosyasi Tokat Il, Zile Ilçe, 765 Ada, 590 Parsel, MINAREISAGIR Mahalle/Köy, 2 Nolu Bagimsiz Bölüm Tasinmaz tapu kaydinda bodrumlu dört adet beser katli kargir apartman ve arsasi vasfindadir. Tasinmaz üzerinde %30 yipranma ve nefasetli, betorarme-karkas yapi tarzinda insa edilmis, 200m2 oturum alanli, elektrik ve sihhi tesisati bulunan, isinma sekli kati yakit kalorifer ile saglanan, asansörlü, birer bodum kat, birer zemin kat ve dörder normal katli, iki blogun bodrum kat, zemin kat ve normal katlarinda ikiser daire, iki blogun ise zemin kat ve normal katlarinda ikiser daire bulunan, A-B-C-D blok olmak üzere dört ayrik nizam blokludur. Tasinmaz üzerinde ana yapilara bodrum kattan sonra açik ve kapali çikmalar yapilarak bloklarin normal katlarinin yapi alani 230m2 ye yükseltilmis ve kat mülkiyeti tesis edilmistir. Tasinmaz açik çikmalari ile birlikte 100m2 yapi alanina sahip, isinma sekli kati yakit kalorifer ile saglanan, daire içi dogalgaz tesisati çekilmis olan fakat dogalgaz saati ve kombisi bulunmayan, kuzey-güney-dogu cepheli, bes oda, mutfak, wc ve banyodan olusmaktadir. Borçlunun hissesi tamdir. Adresi : Zile, Minareisagir Mah, Kargapinari Mevkii, Candostlar Apartmani, B-Blok, No:4/2 Zile / TOKAT Yüzölçümü : 3.246,25 m2 Arsa Payi : 1/44 Kiymeti : 80.000,00 TL KDV Orani : %1 Kaydindaki Serhler : Tapu kaydindaki gibidir. 1. Satis Günü : 26/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arasi 2. Satis Günü : 22/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arasi
Tokat,Zile
4 oda
230 m²
41.500 ₺
4 oda230 m²
Daha fazlakralilan.com
Tokat,Zile
Zile Icra Dairesi 2018/565 Icra Dosyasi Tokat Il, Zile Ilçe, 765 Ada, 590 Parsel, MINAREISAGIR Mahalle/Köy, 2 Nolu Bagimsiz Bölüm Tasinmaz tapu kaydinda bodrumlu dört adet beser katli kargir apartman ve arsasi vasfindadir. Tasinmaz üzerinde %30 yipranma ve nefasetli, betorarme-karkas yapi tarzinda insa edilmis, 200m2 oturum alanli, elektrik ve sihhi tesisati bulunan, isinma sekli kati yakit kalorifer ile saglanan, asansörlü, birer bodum kat, birer zemin kat ve dörder normal katli, iki blogun bodrum kat, zemin kat ve normal katlarinda ikiser daire, iki blogun ise zemin kat ve normal katlarinda ikiser daire bulunan, A-B-C-D blok olmak üzere dört ayrik nizam blokludur. Tasinmaz üzerinde ana yapilara bodrum kattan sonra açik ve kapali çikmalar yapilarak bloklarin normal katlarinin yapi alani 230m2 ye yükseltilmis ve kat mülkiyeti tesis edilmistir. Tasinmaz açik çikmalari ile birlikte 100m2 yapi alanina sahip, isinma sekli kati yakit kalorifer ile saglanan, daire içi dogalgaz tesisati çekilmis olan fakat dogalgaz saati ve kombisi bulunmayan, kuzey-güney-dogu cepheli, bes oda, mutfak, wc ve banyodan olusmaktadir. Borçlunun hissesi tamdir. Adresi : Zile, Minareisagir Mah, Kargapinari Mevkii, Candostlar Apartmani, B-Blok, No:4/2 Zile / TOKAT Yüzölçümü : 3.246,25 m2 Arsa Payi : 1/44 Kiymeti : 80.000,00 TL KDV Orani : %1 Kaydindaki Serhler : Tapu kaydindaki gibidir. 1. Satis Günü : 26/09/2018 günü 10:00 - 10:05 arasi 2. Satis Günü : 22/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arasi
Şikayet
TOKAT IL ÖZEL IDARESINDEN TASINMAZ SATIS IHALE ILANI MADDE 1- IHALENIN KONUSU, TARIHI VE YERI: Tokat Il Özel Idaresi tarafindan; Tokat Ili Merkez, Almus, Erbaa, Turhal ve Zile Ilçelerinde yer alan asagida ki tabloda tapu kayit bilgileri bulunan 28 adet Tasinmaz, 2886 Sayili Devlet Ihale Kanununun 45. Maddesi uyarinca açik teklif (artirma) ile sartnamesi ve sartname ekleri çerçevesinde 20/12/2018 Persembe günü saat 10:00’la 17:00 saatleri arasinda asagida ki tabloda hizasinda gösterilen gün ve saatte “26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi Orhangazi Caddesi No:13’den bulunan Tokat Il Özel Idaresi Binasindaki Il Genel Meclis/Il Encümen Toplanti Salonunda Il Encümeninin huzurunda yapilacak ihaleyle ayri ayri olmak üzere satilacaktir NO ILI ILÇESI MAHALLE / KÖY ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ m2 KAT-BAGIMSIZ BÖLÜM NO CINSI/VASFI TAPU KAYDINDA KI NITELIGI /DURUMU IMAR DURUMU TAHMIN EDILEN MUHAMMEN BEDELI (TL) GEÇICI TEMINTAT MIKTARI % 3 (TL IHALE TARIHI IHALE SAATI 19. TOKAT Zile Tutlupinar 511 1 2.635,00 2. Kat Bagimsiz Bölüm 56 2 Blok 37 Dükkan 16 Büro Bes Hizmet Binali Halicilik Okulu ve Rant Tesisleri Halicilik Okulu ve Rant Teseisleri Kat Mülkiyeti Kurulmus 500.000,00 15.000,00 20.12.2018 13:30 20. TOKAT Zile Tutlupinar 511 1 2.635,00 3. Kat Bagimsiz Bölüm 58 2 Blok 37 Dükkan 16 Büro Bes Hizmet Binali Halicilik Okulu ve Rant Tesisleri Halicilik Okulu ve Rant Teseisleri Kat Mülkiyeti Kurulmus 500.000,00 15.000,00 20.12.2018 13:40 MADDE 3- TASINMAZ SATIS IHALELERINE AIT MUHAMMEN BEDEL ve GEÇICI TEMINAT: Satisa esas tasinmazlarin tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktari yukaridaki tablolarda belirtilmistir. MADDE 4- IHALEYE KATILABILME SARTLARI: (1) Bu ise ait sartnameye göre yapilacak ihalelere katilacaklarin; a) Yasal yerlesim yeri sahibi olmalari, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kisilerin T.C. kimlik numarasini, tüzel kisilerin ise vergi kimlik numarasini bildirmeleri, ç) Bu sartnamede ve 2886 Sayili Devlet Ihale Kanununda istisna edilen isler disinda geçici teminati yatirmis olmalari, d) Özel hukuk tüzel kisilerinin, yukarida belirtilen sartlardan ayri olarak, idarenin merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya siciline kayitli bulundugu ticaret veya sanayi odasindan yahut benzeri meslekî kurulustan, ihalenin yapildigi yil içinde alinmis sicil kayit belgesi ile tüzel kisilik adina ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin tüzel kisiligi temsile tam yetkili olduklarini gösterir noterlikçe tasdik edilmis imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kisilerinin ise, yukaridaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen sartlardan ayri olarak tüzel kisilik adina ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin tüzel kisiligi temsile yetkili oldugunu belirtir belgeyi vermeleri, sarttir. MADDE 5- IHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR: (1) Asagidaki kisiler, dogrudan veya dolayli olarak ihalelere katilamazlar. a) Idarenin; 1) Ita amirleri, 2) Ihale islemlerini hazirlamak, yürütmek, sonuçlandirmak ve denetlemekle görevli olanlar, 3) (1) ve (2) numarali alt bentlerde belirtilen kisilerin esleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayin hisimlari, 4) (1), (2) ve (3) numarali alt bentlerde belirtilen kisilerin ortaklari (bu kisilerin yönetim kurullarinda görevli olmadiklari anonim ortakliklar hariç), b) 2886 Sayili Devlet Ihale Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diger kanunlardaki hükümler ile 2016/9064 Sayili Bakanlar Kurulu Karariyla ilan edilen OHAL kapsaminda yayimlanan KHK geregince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olanlar. MADDE 6- IHALEYE KATILACAKLARDAN ISTENECEK BELGELER: 1. Gerçek kisilerden; 1. Gerçek kisilerin; yasal yerlesim yeri sahibi olmalari, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarini bildirmeleri, aslini ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdani fotokopisini veya onayli nüfus kayit örnegini, 2. Yatiracaklari teminata iliski belgeleri [ tedavüldeki Türk parasi, mevduat veya katilim bankalarinin verecekleri süresiz teminat mektuplari (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olmasi ve teyit yazisinin da ibrazi gerekir.) , Hazine Müstesarliginca ihraç edilen Devlet Iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmis ise, bu islemlerde anaparaya tekabül eden satis degerleri esas alinir.), tasinmaz satis ihalelerinde disarida yerlesik kisiler ile geçimini yurt disinda temin eden Türk vatandaslarindan, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasinca belirlenen konvertibl döviz.], 3. Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri, 4. Ihaleye ortaklik seklinde istirak edilmesi halinde noter tasdikli ortak girisim beyannamesi. 5. Mevduat veya katilim bankalarinca verilen teminat mektuplari disindaki teminatlarin istekliler tarafindan ilgili muhasebe birimine (Tokat Il Özel Idaresi Mali Hizmetler Müdürlügü) yatirilmasi zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarinca teslim alinamaz, 1. Istekli tüzel kisilik oldugu takdirde; 1. Tüzel kisilik adina ihaleye istirak edeceklerin ise, tüzel kisiligin vergi kimlik numarasini, tüzel kisiligin idare merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya siciline kayitli bulundugu ticaret veya sanayi odasindan yahut benzeri mesleki kurulustan, 2014 yili içinde alinmis sicil kayit belgesi ile tüzel kisiligi temsile tam yetkili olduklarini gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslini veya noter tasdikli örnegini, 2. Tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi" ve Sirketin sirkülerinin veya sirket adina tekliflerde bulunacak kimselerin bu sirketin vekili oldugunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletname, 3. Kamu tüzel kisisi adina ihaleye istirak edeceklerin, kamu tüzel kisisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kisilik adina ihaleye katilabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini, 4. Yatiracaklari teminata iliski belgeleri [ tedavüldeki Türk parasi, mevduat veya katilim bankalarinin verecekleri süresiz teminat mektuplari (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olmasi ve teyit yazisinin da ibrazi gerekir.) , Hazine Müstesarliginca ihraç edilen Devlet Iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmis ise, bu islemlerde anaparaya tekabül eden satis degerleri esas alinir.), tasinmaz satis ihalelerinde disarida yerlesik kisiler ile geçimini yurt disinda temin eden Türk vatandaslarindan, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasinca belirlenen konvertibl döviz.], 5. Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri, 6. Ihaleye ortaklik seklinde istirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklik girisim belgesi, 7. Mevduat veya katilim bankalarinca verilen teminat mektuplari disindaki teminatlarin istekliler tarafindan ilgili muhasebe birimine (Mali Hizmetler Müdürlügü) yatirilmasi zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarinca teslim alinamaz. MADDE 7- DIGER HUSUSLAR: 1. Ihaleler ile ilgili sartnameler mesai saatlerinde Tokat Il Özel Idaresi Encümen Müdürlügünde ücretsiz olarak görülebilir. 2. Ihalelere iliskin bilgiler Idaremizin www.tokatilözelidaresi.gov.tr adresinden görülebilir 3. Mevzuati geregince dogacak tüm vergi, resim, harç vb. giderler ihaleye katilanlara (istekli/yüklenici) aittir. 4. Faks ve elektronik posta ile yapilacak müracaatlar kabul edilemez. Istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon baskanligina (Il Encümeni) ulasmis olmak sartiyla yukarida belirtilen maddelerle birlikte, imzali, sartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildigini, teklif edilen fiyatin rakam ve yaziyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarini da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarida belirtilen ihalenin yapilacagi adrese gönderilebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazir bulunmadigi takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Posta ile yapilan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazinti, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 5. Komisyon (Il Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. Komisyonun (Il Encümeni) ihaleyi yapmama karari kesindir. Komisyonun (Il Encümeni) ihaleyi yapmama kararina itiraz edilemez. 6. Bu ihaleye ait tasinmaz sartnameleri bu isin bir parçasidir. 7. Yukarida verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayitlar arasinda ihtilaf olmasi halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydi bilgileri esas alinir. Bundan dolayi Idare ve Idare çalisanlari sorumlu tutulamaz. 8. Yukarida ki tablolarda yer alan satisa esas tasinmazlarin tapu kaydi bilileri ilgili tapu müdürlüklerinden, imar durumlari ise mevzuatinca imara yetkili ilgili kurum mevzuatina göre ilgili kurumlardan görülebilir veya sorulabilir. Idarenin ve Idare çalisanlarinin bununla ilgili bir sorumlulugu yoktur ve aksi iddia edilemez. 9. Ihale dokümaninin adaylara teslimi: Ihale dokümani alacaklarin gerçek yada tüzel kisinin yetkilisi olduklarina iliskin noter onayli imza sirkülerini, vekâleten alacaklarin ise noter onayli vekâletname ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Tokat,Zile
2635 m²
500.000 ₺
2635 m²
Daha fazlakralilan.com
Tokat,Zile
TOKAT IL ÖZEL IDARESINDEN TASINMAZ SATIS IHALE ILANI MADDE 1- IHALENIN KONUSU, TARIHI VE YERI: Tokat Il Özel Idaresi tarafindan; Tokat Ili Merkez, Almus, Erbaa, Turhal ve Zile Ilçelerinde yer alan asagida ki tabloda tapu kayit bilgileri bulunan 28 adet Tasinmaz, 2886 Sayili Devlet Ihale Kanununun 45. Maddesi uyarinca açik teklif (artirma) ile sartnamesi ve sartname ekleri çerçevesinde 20/12/2018 Persembe günü saat 10:00’la 17:00 saatleri arasinda asagida ki tabloda hizasinda gösterilen gün ve saatte “26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi Orhangazi Caddesi No:13’den bulunan Tokat Il Özel Idaresi Binasindaki Il Genel Meclis/Il Encümen Toplanti Salonunda Il Encümeninin huzurunda yapilacak ihaleyle ayri ayri olmak üzere satilacaktir NO ILI ILÇESI MAHALLE / KÖY ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ m2 KAT-BAGIMSIZ BÖLÜM NO CINSI/VASFI TAPU KAYDINDA KI NITELIGI /DURUMU IMAR DURUMU TAHMIN EDILEN MUHAMMEN BEDELI (TL) GEÇICI TEMINTAT MIKTARI % 3 (TL IHALE TARIHI IHALE SAATI 19. TOKAT Zile Tutlupinar 511 1 2.635,00 2. Kat Bagimsiz Bölüm 56 2 Blok 37 Dükkan 16 Büro Bes Hizmet Binali Halicilik Okulu ve Rant Tesisleri Halicilik Okulu ve Rant Teseisleri Kat Mülkiyeti Kurulmus 500.000,00 15.000,00 20.12.2018 13:30 20. TOKAT Zile Tutlupinar 511 1 2.635,00 3. Kat Bagimsiz Bölüm 58 2 Blok 37 Dükkan 16 Büro Bes Hizmet Binali Halicilik Okulu ve Rant Tesisleri Halicilik Okulu ve Rant Teseisleri Kat Mülkiyeti Kurulmus 500.000,00 15.000,00 20.12.2018 13:40 MADDE 3- TASINMAZ SATIS IHALELERINE AIT MUHAMMEN BEDEL ve GEÇICI TEMINAT: Satisa esas tasinmazlarin tahmin edilen bedeli ve geçici teminat miktari yukaridaki tablolarda belirtilmistir. MADDE 4- IHALEYE KATILABILME SARTLARI: (1) Bu ise ait sartnameye göre yapilacak ihalelere katilacaklarin; a) Yasal yerlesim yeri sahibi olmalari, b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, c) Gerçek kisilerin T.C. kimlik numarasini, tüzel kisilerin ise vergi kimlik numarasini bildirmeleri, ç) Bu sartnamede ve 2886 Sayili Devlet Ihale Kanununda istisna edilen isler disinda geçici teminati yatirmis olmalari, d) Özel hukuk tüzel kisilerinin, yukarida belirtilen sartlardan ayri olarak, idarenin merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya siciline kayitli bulundugu ticaret veya sanayi odasindan yahut benzeri meslekî kurulustan, ihalenin yapildigi yil içinde alinmis sicil kayit belgesi ile tüzel kisilik adina ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin tüzel kisiligi temsile tam yetkili olduklarini gösterir noterlikçe tasdik edilmis imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kisilerinin ise, yukaridaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen sartlardan ayri olarak tüzel kisilik adina ihaleye katilacak veya teklifte bulunacak kisilerin tüzel kisiligi temsile yetkili oldugunu belirtir belgeyi vermeleri, sarttir. MADDE 5- IHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR: (1) Asagidaki kisiler, dogrudan veya dolayli olarak ihalelere katilamazlar. a) Idarenin; 1) Ita amirleri, 2) Ihale islemlerini hazirlamak, yürütmek, sonuçlandirmak ve denetlemekle görevli olanlar, 3) (1) ve (2) numarali alt bentlerde belirtilen kisilerin esleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayin hisimlari, 4) (1), (2) ve (3) numarali alt bentlerde belirtilen kisilerin ortaklari (bu kisilerin yönetim kurullarinda görevli olmadiklari anonim ortakliklar hariç), b) 2886 Sayili Devlet Ihale Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diger kanunlardaki hükümler ile 2016/9064 Sayili Bakanlar Kurulu Karariyla ilan edilen OHAL kapsaminda yayimlanan KHK geregince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katilmaktan yasaklanmis olanlar. MADDE 6- IHALEYE KATILACAKLARDAN ISTENECEK BELGELER: 1. Gerçek kisilerden; 1. Gerçek kisilerin; yasal yerlesim yeri sahibi olmalari, tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, T.C. Kimlik numaralarini bildirmeleri, aslini ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdani fotokopisini veya onayli nüfus kayit örnegini, 2. Yatiracaklari teminata iliski belgeleri [ tedavüldeki Türk parasi, mevduat veya katilim bankalarinin verecekleri süresiz teminat mektuplari (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olmasi ve teyit yazisinin da ibrazi gerekir.) , Hazine Müstesarliginca ihraç edilen Devlet Iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmis ise, bu islemlerde anaparaya tekabül eden satis degerleri esas alinir.), tasinmaz satis ihalelerinde disarida yerlesik kisiler ile geçimini yurt disinda temin eden Türk vatandaslarindan, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasinca belirlenen konvertibl döviz.], 3. Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri, 4. Ihaleye ortaklik seklinde istirak edilmesi halinde noter tasdikli ortak girisim beyannamesi. 5. Mevduat veya katilim bankalarinca verilen teminat mektuplari disindaki teminatlarin istekliler tarafindan ilgili muhasebe birimine (Tokat Il Özel Idaresi Mali Hizmetler Müdürlügü) yatirilmasi zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarinca teslim alinamaz, 1. Istekli tüzel kisilik oldugu takdirde; 1. Tüzel kisilik adina ihaleye istirak edeceklerin ise, tüzel kisiligin vergi kimlik numarasini, tüzel kisiligin idare merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya siciline kayitli bulundugu ticaret veya sanayi odasindan yahut benzeri mesleki kurulustan, 2014 yili içinde alinmis sicil kayit belgesi ile tüzel kisiligi temsile tam yetkili olduklarini gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslini veya noter tasdikli örnegini, 2. Tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir "Ticaret Sicil Gazetesi" ve Sirketin sirkülerinin veya sirket adina tekliflerde bulunacak kimselerin bu sirketin vekili oldugunu gösterir noterlikten tasdikli vekâletname, 3. Kamu tüzel kisisi adina ihaleye istirak edeceklerin, kamu tüzel kisisi için Türkiye’de adres göstermeleri, tüzel kisilik adina ihaleye katilabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini, 4. Yatiracaklari teminata iliski belgeleri [ tedavüldeki Türk parasi, mevduat veya katilim bankalarinin verecekleri süresiz teminat mektuplari (teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olmasi ve teyit yazisinin da ibrazi gerekir.) , Hazine Müstesarliginca ihraç edilen Devlet Iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmis ise, bu islemlerde anaparaya tekabül eden satis degerleri esas alinir.), tasinmaz satis ihalelerinde disarida yerlesik kisiler ile geçimini yurt disinda temin eden Türk vatandaslarindan, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasinca belirlenen konvertibl döviz.], 5. Temsil durumunda noterce tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza sirküleri, 6. Ihaleye ortaklik seklinde istirak edilmesi halinde, noter tasdikli ortaklik girisim belgesi, 7. Mevduat veya katilim bankalarinca verilen teminat mektuplari disindaki teminatlarin istekliler tarafindan ilgili muhasebe birimine (Mali Hizmetler Müdürlügü) yatirilmasi zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarinca teslim alinamaz. MADDE 7- DIGER HUSUSLAR: 1. Ihaleler ile ilgili sartnameler mesai saatlerinde Tokat Il Özel Idaresi Encümen Müdürlügünde ücretsiz olarak görülebilir. 2. Ihalelere iliskin bilgiler Idaremizin www.tokatilözelidaresi.gov.tr adresinden görülebilir 3. Mevzuati geregince dogacak tüm vergi, resim, harç vb. giderler ihaleye katilanlara (istekli/yüklenici) aittir. 4. Faks ve elektronik posta ile yapilacak müracaatlar kabul edilemez. Istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon baskanligina (Il Encümeni) ulasmis olmak sartiyla yukarida belirtilen maddelerle birlikte, imzali, sartname ve ekleri tamamen okunup kabul edildigini, teklif edilen fiyatin rakam ve yaziyla birbirine uygun olarak teklif mektuplarini da içerir tekliflerini iadeli taahhütlü olarak yukarida belirtilen ihalenin yapilacagi adrese gönderilebilirler. Ancak teklif sahibi komisyonda hazir bulunmadigi takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin olarak kabul edilecektir. Posta ile yapilan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazinti, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 5. Komisyon (Il Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. Komisyonun (Il Encümeni) ihaleyi yapmama karari kesindir. Komisyonun (Il Encümeni) ihaleyi yapmama kararina itiraz edilemez. 6. Bu ihaleye ait tasinmaz sartnameleri bu isin bir parçasidir. 7. Yukarida verilen tapu bilgileriyle Tapu Müdürlüklerindeki kayitlar arasinda ihtilaf olmasi halinde Tapu Müdürlüklerindeki tapu kaydi bilgileri esas alinir. Bundan dolayi Idare ve Idare çalisanlari sorumlu tutulamaz. 8. Yukarida ki tablolarda yer alan satisa esas tasinmazlarin tapu kaydi bilileri ilgili tapu müdürlüklerinden, imar durumlari ise mevzuatinca imara yetkili ilgili kurum mevzuatina göre ilgili kurumlardan görülebilir veya sorulabilir. Idarenin ve Idare çalisanlarinin bununla ilgili bir sorumlulugu yoktur ve aksi iddia edilemez. 9. Ihale dokümaninin adaylara teslimi: Ihale dokümani alacaklarin gerçek yada tüzel kisinin yetkilisi olduklarina iliskin noter onayli imza sirkülerini, vekâleten alacaklarin ise noter onayli vekâletname ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Popular queries
Aramanızla ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla almak için abone olun:
Zile, satılık daire
Flatfy'de deneyiminizin kalitesini artırmak için çerezleri kullanıyoruz; genel tarama deneyiminizin kalitesini artırmak için hizmetlerimizi kullanarak... kabul edersiniz. çerez kullanımımız.Daha fazla bilgi edinin