Şikayet
AKARYAKIT ISTASYONU KIRA IHALESI ECEABAT BELEDIYE BASKANLIGI’NDAN IHALENIN KONUSU : MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediye Baskanligi’na ait Eceabat ilçesi, Ismetpasa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, 233 ada, 5 parsel numarali tasinmaz üzerinde mevcut faal durumdaki akaryakit istasyonu tesisinin ayni amaçla isletilmek üzere 10 (on) yil süreyle kiraya verilmesi. IHALENIN TARIHI MADDE:2- Ihale 08.03.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Hizmet binasinda Belediye Encümeni huzurunda gerçeklestirilecektir. IHALENIN USULÜ MADDE:3- Ihale 2886 sayili yasanin 37’nci ve devami maddeleri geregince Kapali Teklif Usulü ile arttirma suretiyle gerçeklestirilecektir. IHALEYE MÜRACAAT SÜRESI MADDE:4- Ihaleye katilmalari uygun olan isteklilerin, 6’nci maddede belirtilen ihaleye katilma belgeleri ile birlikte en geç 08.03.2019 Cuma günü saat 14:00’a kadar Eceabat Belediye Baskanligi’na müracaat etmeleri ve ihaleye katilma belgesi almalari gerekmektedir. IHALE MUHAMMEN BEDELI VE GEÇICI TEMINAT MADDE:5- Ihalenin muhammen aylik kira bedeli 47.506,00.- (kirkyedibinbesyüzalti) TL olup, %3 geçici teminati 171.022,00.-(yüzyetmisbirbinyirmiiki) TL dir. IHALEYE KATILMA SARTLARI VE BELGELERI MADDE:6- Ihaleye katilmak için gerekli sartlar ve belgeler asagida açiklanmistir. Sunulacak belgelerin asil veya aslinin noter tasdikli sureti olmasi zorunludur. Kanuni ikametgahi olmasi. Tebligat için adres beyani ve ayrica irtibat için telefon ve varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti vatandasi ve tüzel kisiler için T.C. Yasalari çerçevesinde kurulu Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kisi olmak. d) Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi Belgesi; 1) Gerçek kisi olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Meslek Odasina kayitli oldugunu gösterir belge, 2) Tüzel kisi olmasi halinde, mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis, tüzel kisiligin sicile kayitli olduguna dair belge, e) Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik eden belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, f) Ortak teklif verilmesi halinde ortakligi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin yukaridaki bentlerde gösterilen esaslara göre temin edecekleri belgeler. Ortak teklif verilmesi halinde ortak girisim beyannamesi ile ortaklarca imzali ortaklik sözlesmesinin verilmesi, (ihale üzerlerinde kaldigi taktirde Noter tasdikli ortaklik sözlesmesi istenir) ayrica ortaklarin idare ile yapacaklari ihale sözlesmesini sahsen veya vekilleri vasitasi ile imzalanmasi. Vekaleten ihaleye katilma halinde teklifte bulunacak kisi ve istekli tarafindan düzenlenmis vekaletname ile vekaleten istirak edecek olanin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi. Isteklinin ilgili mevzuati uyarinca yayinlanmasi zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara esdeger belgeleri. Mevzuat hükümleri uyarinca kesinlesmis sosyal güvenlik prim borcu olmadigina dair belge. Mevzuat hükümleri uyarinca kesinlesmis vergi borcu olmadigina dair belge. l) Ihale tarihinden önceki bes yil içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayi yargi karariyla hüküm giymedigine dair belge. m) Ihaleye isteklisi gerçek veya tüzel kisinin, Enerji Piyasasi Denetleme Kurumu tarafindan lisans verilmis Türkiye’de yerlesik, ülke içinde en az 10 (on) yildir faaliyet gösteren yerli veya yabanci menseli akaryakit dagitim kurulusundan biri olduguna dair güncel belge. n) Ekli örnege uygun esaslara göre hazirlayacaklari teklif mektubu. o) Geçici teminat tutarinin yatirildigina dair dekont veya banka geçici teminat mektubu. ö) Ihale dokümaninin 1.000,00.-TL karsiliginda satin alindigina dair makbuz. p) Kira konusu tesisin, tüm unsurlarinin, demirbas tüm mal ve malzemenin görüldügüne, durumlarinin pesinen kabul edildigine dair ihale yüklenicisi tarafindan imzalanmis beyanname. MADDE:7- Bu ise ait sartname ve ihale dokümani mesai saatleri içerisinde Eceabat Belediyesi, Yazi Isleri Müdürlügü, Eceabat/Çanakkale adresinde görülebilir ve 1.000.-(bin)TL ücret mukabilinde ayni adresten temin edilebilir. Eceabat Belediyesi Tlf :0-286-8141242
Çanakkale,Eceabat
47.506 ₺
Daha fazlakralilan.com
Çanakkale,Eceabat
AKARYAKIT ISTASYONU KIRA IHALESI ECEABAT BELEDIYE BASKANLIGI’NDAN IHALENIN KONUSU : MADDE:1- Mülkiyeti Eceabat Belediye Baskanligi’na ait Eceabat ilçesi, Ismetpasa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, 233 ada, 5 parsel numarali tasinmaz üzerinde mevcut faal durumdaki akaryakit istasyonu tesisinin ayni amaçla isletilmek üzere 10 (on) yil süreyle kiraya verilmesi. IHALENIN TARIHI MADDE:2- Ihale 08.03.2019 Cuma günü saat 14.30’da Belediye Hizmet binasinda Belediye Encümeni huzurunda gerçeklestirilecektir. IHALENIN USULÜ MADDE:3- Ihale 2886 sayili yasanin 37’nci ve devami maddeleri geregince Kapali Teklif Usulü ile arttirma suretiyle gerçeklestirilecektir. IHALEYE MÜRACAAT SÜRESI MADDE:4- Ihaleye katilmalari uygun olan isteklilerin, 6’nci maddede belirtilen ihaleye katilma belgeleri ile birlikte en geç 08.03.2019 Cuma günü saat 14:00’a kadar Eceabat Belediye Baskanligi’na müracaat etmeleri ve ihaleye katilma belgesi almalari gerekmektedir. IHALE MUHAMMEN BEDELI VE GEÇICI TEMINAT MADDE:5- Ihalenin muhammen aylik kira bedeli 47.506,00.- (kirkyedibinbesyüzalti) TL olup, %3 geçici teminati 171.022,00.-(yüzyetmisbirbinyirmiiki) TL dir. IHALEYE KATILMA SARTLARI VE BELGELERI MADDE:6- Ihaleye katilmak için gerekli sartlar ve belgeler asagida açiklanmistir. Sunulacak belgelerin asil veya aslinin noter tasdikli sureti olmasi zorunludur. Kanuni ikametgahi olmasi. Tebligat için adres beyani ve ayrica irtibat için telefon ve varsa faks numarasi ile elektronik posta adresi, Türkiye Cumhuriyeti vatandasi ve tüzel kisiler için T.C. Yasalari çerçevesinde kurulu Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kisi olmak. d) Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi Belgesi; 1) Gerçek kisi olmasi halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasina veya ilgili Meslek Odasina kayitli oldugunu gösterir belge, 2) Tüzel kisi olmasi halinde, mevzuati geregi tüzel kisiligin siciline kayitli bulundugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasindan, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundugu yilda alinmis, tüzel kisiligin sicile kayitli olduguna dair belge, e) Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlari tevsik eden belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, f) Ortak teklif verilmesi halinde ortakligi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin yukaridaki bentlerde gösterilen esaslara göre temin edecekleri belgeler. Ortak teklif verilmesi halinde ortak girisim beyannamesi ile ortaklarca imzali ortaklik sözlesmesinin verilmesi, (ihale üzerlerinde kaldigi taktirde Noter tasdikli ortaklik sözlesmesi istenir) ayrica ortaklarin idare ile yapacaklari ihale sözlesmesini sahsen veya vekilleri vasitasi ile imzalanmasi. Vekaleten ihaleye katilma halinde teklifte bulunacak kisi ve istekli tarafindan düzenlenmis vekaletname ile vekaleten istirak edecek olanin Noter tasdikli imza sirküleri vermesi. Isteklinin ilgili mevzuati uyarinca yayinlanmasi zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara esdeger belgeleri. Mevzuat hükümleri uyarinca kesinlesmis sosyal güvenlik prim borcu olmadigina dair belge. Mevzuat hükümleri uyarinca kesinlesmis vergi borcu olmadigina dair belge. l) Ihale tarihinden önceki bes yil içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayi yargi karariyla hüküm giymedigine dair belge. m) Ihaleye isteklisi gerçek veya tüzel kisinin, Enerji Piyasasi Denetleme Kurumu tarafindan lisans verilmis Türkiye’de yerlesik, ülke içinde en az 10 (on) yildir faaliyet gösteren yerli veya yabanci menseli akaryakit dagitim kurulusundan biri olduguna dair güncel belge. n) Ekli örnege uygun esaslara göre hazirlayacaklari teklif mektubu. o) Geçici teminat tutarinin yatirildigina dair dekont veya banka geçici teminat mektubu. ö) Ihale dokümaninin 1.000,00.-TL karsiliginda satin alindigina dair makbuz. p) Kira konusu tesisin, tüm unsurlarinin, demirbas tüm mal ve malzemenin görüldügüne, durumlarinin pesinen kabul edildigine dair ihale yüklenicisi tarafindan imzalanmis beyanname. MADDE:7- Bu ise ait sartname ve ihale dokümani mesai saatleri içerisinde Eceabat Belediyesi, Yazi Isleri Müdürlügü, Eceabat/Çanakkale adresinde görülebilir ve 1.000.-(bin)TL ücret mukabilinde ayni adresten temin edilebilir. Eceabat Belediyesi Tlf :0-286-8141242
Şikayet
İŞ YERİMİZ ANA YOL ÜZERİ OLUP GELİBOLU YARIMADASINDA EŞİ BULUNMAYAN TESİSİYLE,BAHÇESİYLE PERGULESİYLE HER ŞEYİN ENKALİTELİSİNDEN LÜKS DONATILMIŞ BİR TESİSTİR. YARIM ADAYA ,ŞEHİTLİKLERE DENİZE GELEN BÜTÜN TUR OTOBÜSLERİ ŞEHİHLİĞE GELEN BÜTÜN TURİSTLER ÖNÜNDEN GEÇMEK ZORUNDADIR . BU TESİSİMİZ , TURLARLA İRTİBAT KURARAK İYİ BİR EKİP ,İYİ BİR ORGANİZASYON YAPILDIĞI TAKDİRDE GÜNDE 1000 KİŞİYE HAHVALTI,1000 KİŞİYE YEMEK VEREBİLECEK KAPASİTEDEDİR.BU İŞ YERİNDE AYRICA DAHA 20-25 KİŞİYE REYON,REYON SERGİ OLARAK KİRAYA VERME İMKANIDA OLUR VEYA KENDİ ELEMANLARINI KOYUP REYONLARI ÇOĞALTMA İMKANI VARDIR .ÖRNEĞİN BU TESİSTE 6+1 =7 WC MEVCUTUR. BURAYA GÜNDE 500-600 KİŞİ ENAZGİRİŞ YAPMAKTADIR .İSTENİRSE KIYILARINA BUNGOLO EVLERİ YAPMA İMKANI VARDIR .İÇERİYE OTOBUS GİRİP PARK ETME İMKANI VARDIR . İŞ YERİ ARAYANLAR İÇİN BULUNMAYACAK HER ŞEYİ İLE HAZIR BİR TESİS OLUP EKİBİNİ KUR PARA KAZANMAYA BAŞLA ŞUANDAKİ İŞLETME SAHİBİ ÖZEL EŞYALARINI ALIP GİDECEĞİ İÇİN HER ŞEY İLE HAZIRDIR .KİRA KONTRATI 5-10YIL YAPMA İMKANIMIZ VARDIR.KİRA ÖDEMESİ YILLIK PEŞİNT OLACAKTIR.DEVİR PARASI ALINMAYACAKTIR(BUNUNLA İLGİLİ KARŞILIKLI KONUŞULACAKTIR.) BU İŞTEN ANLAYAN KİŞ BURDAN SÜPER KAZANIR BU İŞLETME, TURİZM İŞTEN ANLAMAYAN ADAMINDA BU İŞE GİRMESİNİ ÖNERMEYİZ.ŞİMDİDEN ALAN KİŞİYE BOL KAZANÇLAR DİLERİZ . İSTEKLİ OLDUĞU TAKDİRDE MÜLKİYETİNİDE SATABİLİRİZ . Açık - Otopark Oyun Parkı Alışveriş Spor Tesisi Doğa İçinde Caddeye Yakın Toplu Ulaşıma Yakın
Çanakkale,Eceabat,Kemalpaşa Mah.
6300 m²
80.000 ₺
6300 m²
Daha fazlaemlak.net
Çanakkale,Eceabat,Kemalpaşa Mah.
İŞ YERİMİZ ANA YOL ÜZERİ OLUP GELİBOLU YARIMADASINDA EŞİ BULUNMAYAN TESİSİYLE,BAHÇESİYLE PERGULESİYLE HER ŞEYİN ENKALİTELİSİNDEN LÜKS DONATILMIŞ BİR TESİSTİR. YARIM ADAYA ,ŞEHİTLİKLERE DENİZE GELEN BÜTÜN TUR OTOBÜSLERİ ŞEHİHLİĞE GELEN BÜTÜN TURİSTLER ÖNÜNDEN GEÇMEK ZORUNDADIR . BU TESİSİMİZ , TURLARLA İRTİBAT KURARAK İYİ BİR EKİP ,İYİ BİR ORGANİZASYON YAPILDIĞI TAKDİRDE GÜNDE 1000 KİŞİYE HAHVALTI,1000 KİŞİYE YEMEK VEREBİLECEK KAPASİTEDEDİR.BU İŞ YERİNDE AYRICA DAHA 20-25 KİŞİYE REYON,REYON SERGİ OLARAK KİRAYA VERME İMKANIDA OLUR VEYA KENDİ ELEMANLARINI KOYUP REYONLARI ÇOĞALTMA İMKANI VARDIR .ÖRNEĞİN BU TESİSTE 6+1 =7 WC MEVCUTUR. BURAYA GÜNDE 500-600 KİŞİ ENAZGİRİŞ YAPMAKTADIR .İSTENİRSE KIYILARINA BUNGOLO EVLERİ YAPMA İMKANI VARDIR .İÇERİYE OTOBUS GİRİP PARK ETME İMKANI VARDIR . İŞ YERİ ARAYANLAR İÇİN BULUNMAYACAK HER ŞEYİ İLE HAZIR BİR TESİS OLUP EKİBİNİ KUR PARA KAZANMAYA BAŞLA ŞUANDAKİ İŞLETME SAHİBİ ÖZEL EŞYALARINI ALIP GİDECEĞİ İÇİN HER ŞEY İLE HAZIRDIR .KİRA KONTRATI 5-10YIL YAPMA İMKANIMIZ VARDIR.KİRA ÖDEMESİ YILLIK PEŞİNT OLACAKTIR.DEVİR PARASI ALINMAYACAKTIR(BUNUNLA İLGİLİ KARŞILIKLI KONUŞULACAKTIR.) BU İŞTEN ANLAYAN KİŞ BURDAN SÜPER KAZANIR BU İŞLETME, TURİZM İŞTEN ANLAMAYAN ADAMINDA BU İŞE GİRMESİNİ ÖNERMEYİZ.ŞİMDİDEN ALAN KİŞİYE BOL KAZANÇLAR DİLERİZ . İSTEKLİ OLDUĞU TAKDİRDE MÜLKİYETİNİDE SATABİLİRİZ . Açık - Otopark Oyun Parkı Alışveriş Spor Tesisi Doğa İçinde Caddeye Yakın Toplu Ulaşıma Yakın
Şikayet
Eceabat iskelesine yürüme mesafesinde hizmet veren tesis 2 kattan oluşmaktadır. 1. katta 7 yatak kapasitesi, 2. katta 8 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Katların her birinde 24 saat sıcak su, uydu TV, buzdolabı ve mutfak düzeni bulunmaktadır. Tesis, organik tarım faaliyetlerinin yapıldığı 42 dönümlük bir çiftlikte faaliyet göstermektedir. Organik beslenebileceğiniz, mutfağında istediğiniz yemekleri pişirebileceğiniz nezih bir butik tesistir. Yemyeşil bahçeye sahip tesiste mangal yapabilirsiniz. Evcil hayvan dostu olan tesis çocuklarınızın güvenle oyun oynayabileceği oyun alanları da sunmaktadır. İptal Prosedürü: İptal prosedürleriyle ilgili detaylı bilgi için
ECEABAT, ÇANAKKALE , TÜRKİYE,ÇANAKKALE
3 oda
80 m²
6.900 ₺
3 oda80 m²
Daha fazlahemenkiralik.com
ECEABAT, ÇANAKKALE , TÜRKİYE,ÇANAKKALE
Eceabat iskelesine yürüme mesafesinde hizmet veren tesis 2 kattan oluşmaktadır. 1. katta 7 yatak kapasitesi, 2. katta 8 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Katların her birinde 24 saat sıcak su, uydu TV, buzdolabı ve mutfak düzeni bulunmaktadır. Tesis, organik tarım faaliyetlerinin yapıldığı 42 dönümlük bir çiftlikte faaliyet göstermektedir. Organik beslenebileceğiniz, mutfağında istediğiniz yemekleri pişirebileceğiniz nezih bir butik tesistir. Yemyeşil bahçeye sahip tesiste mangal yapabilirsiniz. Evcil hayvan dostu olan tesis çocuklarınızın güvenle oyun oynayabileceği oyun alanları da sunmaktadır. İptal Prosedürü: İptal prosedürleriyle ilgili detaylı bilgi için
Şikayet
Daire 3 katlı evin 2. katında bulunmakta, boğaz, bahçe ve orman manzaralıdır. 150m. ilerisinde plaj bulunmaktadır. İlçe merkezine uzakĺıgı 1500m. civarındadır. İptal Prosedürü: İptal prosedürleriyle ilgili detaylı bilgi için
ECEABAT, ÇANAKKALE , TÜRKİYE,ÇANAKKALE
2 oda
70 m²
6.900 ₺
2 oda70 m²
Daha fazlahemenkiralik.com
ECEABAT, ÇANAKKALE , TÜRKİYE,ÇANAKKALE
Daire 3 katlı evin 2. katında bulunmakta, boğaz, bahçe ve orman manzaralıdır. 150m. ilerisinde plaj bulunmaktadır. İlçe merkezine uzakĺıgı 1500m. civarındadır. İptal Prosedürü: İptal prosedürleriyle ilgili detaylı bilgi için
Şikayet
Plaj 500 m Liman 500 m Şehir merkezi feribotla 10 dk Market, cafe, restorantlara 150 m Elektrik- su ücrete dahildir Depozito ücreti alınmamaktadır 2+1 Boğaz manzaralı rahatlığınız düşünülerek hazırlanmış günlük, haftalık, aylık kiralık ev pansiyon. İptal Prosedürü: İptal prosedürleriyle ilgili detaylı bilgi için
ECEABAT, ÇANAKKALE , TÜRKİYE,ÇANAKKALE
2 oda
150 m²
7.188 ₺
2 oda150 m²
Daha fazlahemenkiralik.com
ECEABAT, ÇANAKKALE , TÜRKİYE,ÇANAKKALE
Plaj 500 m Liman 500 m Şehir merkezi feribotla 10 dk Market, cafe, restorantlara 150 m Elektrik- su ücrete dahildir Depozito ücreti alınmamaktadır 2+1 Boğaz manzaralı rahatlığınız düşünülerek hazırlanmış günlük, haftalık, aylık kiralık ev pansiyon. İptal Prosedürü: İptal prosedürleriyle ilgili detaylı bilgi için
Popüler aramalar
Aramanızla ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla almak için abone olun:
Eceabat
Flatfy olarak, kullanıcı deneyiminizin kalitesini artırmak için çerezleri kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.Daha fazla bilgi edinin