Bağlantıyı kopyala
Şikayet
DETAYLAR IÇIN ARAYINIZ
Konya,Cihanbeyli
2 oda
150 m²
600 ₺
2 oda150 m²
Daha fazla
Konya,Cihanbeyli
DETAYLAR IÇIN ARAYINIZ
Bağlantıyı kopyala
Şikayet
T.C. CIHANBEYLI BELEDIYESI BASKANLIGINDAN BELEDIYEYE AIT TASINMAZLARIN KIRAYA VERILMESI IHALE ILANI 1-Cihanbeyli Belediyesine ait asagida tabloda yer alan tasinmazlarin kiraya verilmesi isi 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu’nun 45. Maddesi geregince AÇIK TEKLIF USULÜ ile Belediye Encümenince 21/05/2019 Sali Günü Cihanbeyli Belediyesi Encümen Salonunda ihale edilecektir. IHALEYE KATILACAK ISTEKLILERDE ARANAN SARTLAR VE BELGELER a)- Isteklilerin asagida belirtilen belgelerin asillari veya noter tasdikli yada ihale öncesi Idare tarafindan onaylanmis suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapilacagi salonda hazir bulunmasi veya 2886 sayili DIK’nun 47. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Cihanbeyli Belediyesine göndermeleri sarttir. b)- Ihale Muhammen bedelleri S. No Parsel Cinsi Miktari (m2) Muhammen Bedeli (Aylik) TL Muhammen Bedeli (Yillik) TL Geçici Teminat Ihale Saati 1 7376 Bagimsiz Bölüm No: 2 101 m2 1.250 TL 15.000,00 450,00 14:00 2 7376 Bagimsiz Bölüm No:3 112 m2 1.400 TL 16.800,00 504,00 14:10 3 7376 Bagimsiz Bölüm No:4 104 m2 1.300 TL 15.600,00 468,00 14:20 Geçici teminatlarini yatirdiklarina dair makbuz veya belge ihale saatine kadar Belediyeye sunulacaktir. c)- Ihale doküman bedeli ödendigini gösterir makbuz veya belge. ç)- Gerçek kisiler için nüfus kayit örnegi, tüzel kisiler için ihalenin yapildigi yil içinde alinmis, tüzel kisiligin kayitli olduguna dair oda veya kurum belgesi, d)- Gerçek kisiler için Kanuni Ikametgâh Belgesi, Tüzel kisiler için tüzel kisiligi temsile yetkili kisinin (sirket müdürünün) Kanuni Ikametgâh Belgesi, e)- Tebligat için Türkiye’de adres beyani, (Örnek Dilekçe 1) f)- Vekaleten ihaleye katilma halinde, vekil adina düzenlenmis, ihaleye katilmaya iliskin noter onayli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, g)- Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; g)-Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, h)-Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, i)-Ortak girisim olmasi halinde, ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (5.7.1.) ve (5.7.2.) fikralarindaki esaslara göre temin edilecek belge, i)-Ortak girisim olarak ihaleye katilmasi halinde ortaklarca imzali ve noter tasdikli ortak girisim beyannamesi, j)-Sabika kaydi; (5237 sayili Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; affa ugramis olsalar dahi, kasten islenen bir suçtan dolayi bir yil veya daha fazla süreyle hapis cezasina hüküm giyenler ile devletin güvenligine karsi suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsi suçlar, milli savunmaya karsi suçlar, devlet sirlarina karsi suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini aklama veya kaçakçilik suçlarindan mahkûm olanlar ihaleye katilamaz) k)-Gerçek kisi olmasi halinde gerçek kisinin sabika kaydi belgesi. l)-Tüzel kisi olunmasi halinde sahis sirketlerinde sirket ortaklarinin tamaminin; sermaye sirketi olmasi halinde ise sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olan kisilerin veya tüzel kisi ortaklarinin, sabika kaydi belgesi; m) Özkan Öksüz Parki ve Halil Ürün Parki kiralanmasi ihalesine katilacaklar için daha önce Büfe, çay ocagi veya kantin islettigine dair belge (Vergi levhasina islenmis sekilde de kabul edilir.) n)-Ortak girisim olmasi halinde ortak girisimini olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (5.9.1.) ve (5.9.2.) fikralarindaki esaslara göre temin edilecek sabika kaydi belgesi, o)-Cihanbeyli Belediyesinde vadesi geçmis borcu olmadigina dair belge (Örnek Dilekçe 2); ö)- Gerçek kisi olunmasi halinde gerçek kisinin, p)-Tüzel kisi olunmasi halinde tüzel kisiligin ve sahis sirketlerinde sirket ortaklarinin tamaminin; sermaye sirketi olmasi halinde ise sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olan kisilerin veya tüzel kisi ortaklarinin Belediyeye borcu olmadigina dair belge, r)- Ortak girisim olmasi halinde ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (5.10.1.) ve (5.10.2.) fikralarindaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi, s)-2886 Sayili Kanununun 34. Maddesi geregince ihale saatinde ihalenin yapilacagi yerde hazir bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyenler ile eksik belge sunan istekliler ihale disi birakilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatinden önce Belediye Destek Hizmetleri Müdürlügü’ne ulasmis olmasi gerekmektedir. s)- Isyeri Açma Ruhsati, Ilgili Kurum Yazisi, Noterlikten Yapilmis Kira Sözlesmesi vb. gibi belgeler veya faaliyet belgelerinde bu islerin yer aldigina dair ibare bulunmasi. t)- Ihale doküman satin alma bedeli 50,00 TL’dir. Ihale sartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlügünde görülebilir. (Tek bir doküman bedeli makbuzuyla yukarida yazili bütün tasinmaz ihalelerine katilabilinir.) u)Yeniceobada bulunan dükkanlarin Belediyemizce satilmasi durumunda, dükkanlari satin alan kisi ile 1 yillik sözlesme devam eder.1 yilin sonunda Belediye ile iliskisi olmayacaktir. Tapu devir tarihinden itibaren aylik kira bedeli dükkanlari satin alan kisi veya firmalara ödenecektir. 2-Isteklilerin idarece istenilen belgeler ile geçici teminatlar, her satis için ayri olarak tanzim edilip bir zarf içerisinde 21/05/2019 tarihi saat :14:00’e kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir. 3-Ihale Komisyonu 2886 sayili Devlet Ihale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. 4- Cihanbeyli Belediyesine ait kiraya verilecek alanlarin listesi asagidaki gibidir. KIRAYA ÇIKARILAN TASINMAZ .S.N KIRAYA VERILECEK YERIN CINSI KULLANIM ALANI KIRAYA VERILME SÜRESI 1 Yeniceoba mahallesi hanimlar kültür evi zemin katinda bulunan 2 numarali Bagimsiz Bölüm (Dükkan) 101 M2 31/05/2020 2 Yeniceoba mahallesi hanimlar kültür evi zemin katinda bulunan 3 numarali Bagimsiz Bölüm (Dükkan) 112 M2 31/05/2020 3 Yeniceoba mahallesi hanimlar kültür evi zemin katinda bulunan 4 numarali Bagimsiz Bölüm (Dükkan) 104 M2 31/05/2020
Konya,Cihanbeyli
101 m²
1.250 ₺
101 m²
Daha fazla
Konya,Cihanbeyli
T.C. CIHANBEYLI BELEDIYESI BASKANLIGINDAN BELEDIYEYE AIT TASINMAZLARIN KIRAYA VERILMESI IHALE ILANI 1-Cihanbeyli Belediyesine ait asagida tabloda yer alan tasinmazlarin kiraya verilmesi isi 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu’nun 45. Maddesi geregince AÇIK TEKLIF USULÜ ile Belediye Encümenince 21/05/2019 Sali Günü Cihanbeyli Belediyesi Encümen Salonunda ihale edilecektir. IHALEYE KATILACAK ISTEKLILERDE ARANAN SARTLAR VE BELGELER a)- Isteklilerin asagida belirtilen belgelerin asillari veya noter tasdikli yada ihale öncesi Idare tarafindan onaylanmis suretleri ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapilacagi salonda hazir bulunmasi veya 2886 sayili DIK’nun 47. Maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Cihanbeyli Belediyesine göndermeleri sarttir. b)- Ihale Muhammen bedelleri S. No Parsel Cinsi Miktari (m2) Muhammen Bedeli (Aylik) TL Muhammen Bedeli (Yillik) TL Geçici Teminat Ihale Saati 1 7376 Bagimsiz Bölüm No: 2 101 m2 1.250 TL 15.000,00 450,00 14:00 2 7376 Bagimsiz Bölüm No:3 112 m2 1.400 TL 16.800,00 504,00 14:10 3 7376 Bagimsiz Bölüm No:4 104 m2 1.300 TL 15.600,00 468,00 14:20 Geçici teminatlarini yatirdiklarina dair makbuz veya belge ihale saatine kadar Belediyeye sunulacaktir. c)- Ihale doküman bedeli ödendigini gösterir makbuz veya belge. ç)- Gerçek kisiler için nüfus kayit örnegi, tüzel kisiler için ihalenin yapildigi yil içinde alinmis, tüzel kisiligin kayitli olduguna dair oda veya kurum belgesi, d)- Gerçek kisiler için Kanuni Ikametgâh Belgesi, Tüzel kisiler için tüzel kisiligi temsile yetkili kisinin (sirket müdürünün) Kanuni Ikametgâh Belgesi, e)- Tebligat için Türkiye’de adres beyani, (Örnek Dilekçe 1) f)- Vekaleten ihaleye katilma halinde, vekil adina düzenlenmis, ihaleye katilmaya iliskin noter onayli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, g)- Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; g)-Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, h)-Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiligin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, i)-Ortak girisim olmasi halinde, ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (5.7.1.) ve (5.7.2.) fikralarindaki esaslara göre temin edilecek belge, i)-Ortak girisim olarak ihaleye katilmasi halinde ortaklarca imzali ve noter tasdikli ortak girisim beyannamesi, j)-Sabika kaydi; (5237 sayili Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmis olsa bile; affa ugramis olsalar dahi, kasten islenen bir suçtan dolayi bir yil veya daha fazla süreyle hapis cezasina hüküm giyenler ile devletin güvenligine karsi suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin isleyisine karsi suçlar, milli savunmaya karsi suçlar, devlet sirlarina karsi suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüsvet, hirsizlik, dolandiricilik, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, edimin ifasina fesat karistirma, suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini aklama veya kaçakçilik suçlarindan mahkûm olanlar ihaleye katilamaz) k)-Gerçek kisi olmasi halinde gerçek kisinin sabika kaydi belgesi. l)-Tüzel kisi olunmasi halinde sahis sirketlerinde sirket ortaklarinin tamaminin; sermaye sirketi olmasi halinde ise sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olan kisilerin veya tüzel kisi ortaklarinin, sabika kaydi belgesi; m) Özkan Öksüz Parki ve Halil Ürün Parki kiralanmasi ihalesine katilacaklar için daha önce Büfe, çay ocagi veya kantin islettigine dair belge (Vergi levhasina islenmis sekilde de kabul edilir.) n)-Ortak girisim olmasi halinde ortak girisimini olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (5.9.1.) ve (5.9.2.) fikralarindaki esaslara göre temin edilecek sabika kaydi belgesi, o)-Cihanbeyli Belediyesinde vadesi geçmis borcu olmadigina dair belge (Örnek Dilekçe 2); ö)- Gerçek kisi olunmasi halinde gerçek kisinin, p)-Tüzel kisi olunmasi halinde tüzel kisiligin ve sahis sirketlerinde sirket ortaklarinin tamaminin; sermaye sirketi olmasi halinde ise sermayesinin yarisindan fazlasina sahip olan kisilerin veya tüzel kisi ortaklarinin Belediyeye borcu olmadigina dair belge, r)- Ortak girisim olmasi halinde ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (5.10.1.) ve (5.10.2.) fikralarindaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi, s)-2886 Sayili Kanununun 34. Maddesi geregince ihale saatinde ihalenin yapilacagi yerde hazir bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyenler ile eksik belge sunan istekliler ihale disi birakilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ihale saatinden önce Belediye Destek Hizmetleri Müdürlügü’ne ulasmis olmasi gerekmektedir. s)- Isyeri Açma Ruhsati, Ilgili Kurum Yazisi, Noterlikten Yapilmis Kira Sözlesmesi vb. gibi belgeler veya faaliyet belgelerinde bu islerin yer aldigina dair ibare bulunmasi. t)- Ihale doküman satin alma bedeli 50,00 TL’dir. Ihale sartnameleri Destek Hizmetleri Müdürlügünde görülebilir. (Tek bir doküman bedeli makbuzuyla yukarida yazili bütün tasinmaz ihalelerine katilabilinir.) u)Yeniceobada bulunan dükkanlarin Belediyemizce satilmasi durumunda, dükkanlari satin alan kisi ile 1 yillik sözlesme devam eder.1 yilin sonunda Belediye ile iliskisi olmayacaktir. Tapu devir tarihinden itibaren aylik kira bedeli dükkanlari satin alan kisi veya firmalara ödenecektir. 2-Isteklilerin idarece istenilen belgeler ile geçici teminatlar, her satis için ayri olarak tanzim edilip bir zarf içerisinde 21/05/2019 tarihi saat :14:00’e kadar Komisyona teslim etmeleri gerekir. 3-Ihale Komisyonu 2886 sayili Devlet Ihale Kanunun 29. Maddesine göre ihaleyi yapip yapmamakta serbesttir. 4- Cihanbeyli Belediyesine ait kiraya verilecek alanlarin listesi asagidaki gibidir. KIRAYA ÇIKARILAN TASINMAZ .S.N KIRAYA VERILECEK YERIN CINSI KULLANIM ALANI KIRAYA VERILME SÜRESI 1 Yeniceoba mahallesi hanimlar kültür evi zemin katinda bulunan 2 numarali Bagimsiz Bölüm (Dükkan) 101 M2 31/05/2020 2 Yeniceoba mahallesi hanimlar kültür evi zemin katinda bulunan 3 numarali Bagimsiz Bölüm (Dükkan) 112 M2 31/05/2020 3 Yeniceoba mahallesi hanimlar kültür evi zemin katinda bulunan 4 numarali Bagimsiz Bölüm (Dükkan) 104 M2 31/05/2020
Popüler aramalar
Aramanızla ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla almak için abone olun:
Cihanbeyli, Kiralık Daire
Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezleri kullanır. Hizmetlerimizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. + Ek bilgi
Sorun değil!