Şikayet
BOLU ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IHALE ILANI Sira No Tasinmazin Cinsi m2 Tahmini Bedeli (Yillik) Geçici Teminati Ihale Tarihi Ihale Saati 3 Seben Izzet Baysal Meslek Yüksekokulu Kantin - Kafeterya 40 2.095,20 TL 62,86 TL 21.02.2019 14:00 Yukaridaki listede bulunan Mülkiyeti Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesine ait tasinmazlar, 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 45. maddesi uyarinca açik teklif usulü ile belirtilen tarih ve saatte 3 yilligina kiraya verilecektir. Istekliler, ihale ile ilgili sartname ve sözlesme dokümanlarini 100,00 TL bedel karsiliginda Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Idari ve Mali Isler Daire Baskanligi 230 nolu odadan almak zorundadirlar. (Doküman satis bedeli, Üniversitemiz Strateji Gelistirme Daire Baskanligi Ziraat Bankasi Bolu Girisimci Dinamik Subesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabina yatirilacaktir.) Istekliler, geçici teminat olarak, 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu madde-26’da kabul edilen degerleri ibraz edebilecekleri gibi, pesin olarak da Üniversitemiz Strateji Gelistirme Daire Baskanligi Ziraat Bankasi Bolu Girisimci Dinamik Subesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabina yatirabilirler. Ihaleye katilabilmek için isteklilerin, bu ise ait Kira Sartnamesi madde-9’da belirtilen asagidaki sartlari tasimalari ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri zorunludur. Ihaleye Katilmak Isteyen Isteklilerde Asagidaki Sartlar Aranir. A- Ihaleye katilacaklarin yasal yerlesim yeri sahibi olduklarini belgelemeleri, B- Sekli ve içerigi ihale doküman dosyasinda belirtilen tebligat beyaninin doldurulmasi, C- Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi Belgesi; a) Gerçek kisi olmasi halinde, kayitli oldugu ticaret ve/veya sanayi odasindan ya da ilgili meslek odasindan, ihalenin yapildigi yil içinde alinmis, odaya kayitli oldugunu gösterir belge, b) Tüzel kisi olmasi halinde, tüzel kisiligin siciline kayitli oldugu ticaret veya sanayi odasindan veya idare merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapildigi yil içinde alinmis, tüzel kisiligin sicile kayitli olduguna dair belge (Türkiye’de subesi bulunmayan yabanci tüzelkisiligin bulundugu ülkedeki Türk Konsoloslugu veya Türkiye Disisleri Bakanligi'nca onaylanmis olmasi gerekir.) c) Ortak girisim olmasi halinde, ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (a) ve (b) fikralarindaki esaslara göre temin edecekleri belge, D- Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri; a) Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiliginin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, E- Istekliler adina vekaletnameleriyle vekaleten istirak edenin ihale yili tarihli vekaletname asli veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin asli veya noter tasdikli sureti, F- Ortak girisim olmasi halinde ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile bu sartnameye ekli örnege uygun ortak girisim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklik sözlesmesi, G- Ihaleye katilabilmek için; 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 46. ve 47. maddelerinde açiklanan biçimde teklifte bulunmalari ve bu sartnamenin 6. maddesinde yazili miktarda geçici teminat yatirmalari, H- Posta ile yapilacak olan tekliflerde, teklif mektubunun ihale dokümaninda belirtilen sekilde doldurulmasi, (Ihalede hazir bulunan istekliler ise teklif mektubunu komisyon huzurunda dolduracaklardir.) I- Yer Gördü belgesi. I- Bu sartnamenin 8. Maddesinde bulunan “Is Sagligi ve Güvenligi Uygulama Yönergesinin 31. maddesi” hakkinda bilgilendirildigine dair, sekli ve içerigi ihale doküman dosyasinda belirtilen belgenin verilmesi. J- Ihale için istenilen evraklar asil veya noter tasdikli olacaktir. Ihale dosyalari, elden ve posta yoluyla 21.02.2019 tarihi Persembe günü ihale saatine kadar sira numarali alindilar karsiliginda Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Idari ve Mali Isler Daire Baskanligi 230 nolu odaya verilecektir. Bu saatten sonra gelen ihale dosyalari kabul edilmeyecektir.
Bolu,Seben
40 m²
174 ₺
40 m²
Daha fazlakralilan.com
Bolu,Seben
BOLU ABANT IZZET BAYSAL ÜNIVERSITESI REKTÖRLÜGÜ IHALE ILANI Sira No Tasinmazin Cinsi m2 Tahmini Bedeli (Yillik) Geçici Teminati Ihale Tarihi Ihale Saati 3 Seben Izzet Baysal Meslek Yüksekokulu Kantin - Kafeterya 40 2.095,20 TL 62,86 TL 21.02.2019 14:00 Yukaridaki listede bulunan Mülkiyeti Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesine ait tasinmazlar, 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 45. maddesi uyarinca açik teklif usulü ile belirtilen tarih ve saatte 3 yilligina kiraya verilecektir. Istekliler, ihale ile ilgili sartname ve sözlesme dokümanlarini 100,00 TL bedel karsiliginda Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Idari ve Mali Isler Daire Baskanligi 230 nolu odadan almak zorundadirlar. (Doküman satis bedeli, Üniversitemiz Strateji Gelistirme Daire Baskanligi Ziraat Bankasi Bolu Girisimci Dinamik Subesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabina yatirilacaktir.) Istekliler, geçici teminat olarak, 2886 sayili Devlet Ihale Kanunu madde-26’da kabul edilen degerleri ibraz edebilecekleri gibi, pesin olarak da Üniversitemiz Strateji Gelistirme Daire Baskanligi Ziraat Bankasi Bolu Girisimci Dinamik Subesi IBAN: TR830001002564064298565061 nolu hesabina yatirabilirler. Ihaleye katilabilmek için isteklilerin, bu ise ait Kira Sartnamesi madde-9’da belirtilen asagidaki sartlari tasimalari ve istenilen belgeleri eksiksiz olarak ibraz etmeleri zorunludur. Ihaleye Katilmak Isteyen Isteklilerde Asagidaki Sartlar Aranir. A- Ihaleye katilacaklarin yasal yerlesim yeri sahibi olduklarini belgelemeleri, B- Sekli ve içerigi ihale doküman dosyasinda belirtilen tebligat beyaninin doldurulmasi, C- Mevzuati geregi kayitli oldugu Ticaret ve/veya Sanayi Odasi veya Meslek Odasi Belgesi; a) Gerçek kisi olmasi halinde, kayitli oldugu ticaret ve/veya sanayi odasindan ya da ilgili meslek odasindan, ihalenin yapildigi yil içinde alinmis, odaya kayitli oldugunu gösterir belge, b) Tüzel kisi olmasi halinde, tüzel kisiligin siciline kayitli oldugu ticaret veya sanayi odasindan veya idare merkezinin bulundugu yer mahkemesinden veya benzeri makamdan, ihalenin yapildigi yil içinde alinmis, tüzel kisiligin sicile kayitli olduguna dair belge (Türkiye’de subesi bulunmayan yabanci tüzelkisiligin bulundugu ülkedeki Türk Konsoloslugu veya Türkiye Disisleri Bakanligi'nca onaylanmis olmasi gerekir.) c) Ortak girisim olmasi halinde, ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (a) ve (b) fikralarindaki esaslara göre temin edecekleri belge, D- Teklif vermeye yetkili oldugunu gösteren Imza Beyannamesi veya Imza Sirküleri; a) Gerçek kisi olmasi halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kisi olmasi halinde, ilgisine göre tüzel kisiliginin ortaklari, üyeleri veya kuruculari ile tüzel kisiligin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamaminin bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasi halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlari gösteren belgeler ile tüzel kisiligin noter tasdikli imza sirküleri, E- Istekliler adina vekaletnameleriyle vekaleten istirak edenin ihale yili tarihli vekaletname asli veya noter tasdikli sureti ile imza sirkülerinin asli veya noter tasdikli sureti, F- Ortak girisim olmasi halinde ortak girisimi olusturan gerçek veya tüzel kisilerin her birinin (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile bu sartnameye ekli örnege uygun ortak girisim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklik sözlesmesi, G- Ihaleye katilabilmek için; 2886 sayili Devlet Ihale Kanununun 46. ve 47. maddelerinde açiklanan biçimde teklifte bulunmalari ve bu sartnamenin 6. maddesinde yazili miktarda geçici teminat yatirmalari, H- Posta ile yapilacak olan tekliflerde, teklif mektubunun ihale dokümaninda belirtilen sekilde doldurulmasi, (Ihalede hazir bulunan istekliler ise teklif mektubunu komisyon huzurunda dolduracaklardir.) I- Yer Gördü belgesi. I- Bu sartnamenin 8. Maddesinde bulunan “Is Sagligi ve Güvenligi Uygulama Yönergesinin 31. maddesi” hakkinda bilgilendirildigine dair, sekli ve içerigi ihale doküman dosyasinda belirtilen belgenin verilmesi. J- Ihale için istenilen evraklar asil veya noter tasdikli olacaktir. Ihale dosyalari, elden ve posta yoluyla 21.02.2019 tarihi Persembe günü ihale saatine kadar sira numarali alindilar karsiliginda Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Idari ve Mali Isler Daire Baskanligi 230 nolu odaya verilecektir. Bu saatten sonra gelen ihale dosyalari kabul edilmeyecektir.
Şikayet
İtalyan literatüründe ve kataloglarında yeri olan bir ocaktır. Gri mermer ve Onyx rezervi. Ayrıca Beyaz Onyx'de mevcuttur. Ocak ağzı 65mtl, Ocak uzunluğu 250 mtl, Ocak yüksekliği (zemin-toprak üstünden) 40m, Ocak derinliği (zemin- toprak altı) 70m dir. Ayrıca ocağın etrafındaki arazilerinde ruhsatları alınmıştır. Ulaşım ve yol sorunu yoktur. Su ve elektrik vardır (400kva mevcut, daha yükseltilebilir) Şantiye binası, deposu, pasa ve hafriyat atma yeri mevcuttur Ayrıca fabrika kurmaya müsait düz arazi ocağın içinde mevcuttur. Çıkartılan ürünleri işlemek için satışa sunduğumuz mermer işleme fabrikamız Bilecik'dedir. Ocak ile fabrika arası mesafe 170 km'dir..
Bolu / Seben / Karaağaç
100.000.000 ₺
Daha fazlahurriyetemlak.com
Bolu / Seben / Karaağaç
İtalyan literatüründe ve kataloglarında yeri olan bir ocaktır. Gri mermer ve Onyx rezervi. Ayrıca Beyaz Onyx'de mevcuttur. Ocak ağzı 65mtl, Ocak uzunluğu 250 mtl, Ocak yüksekliği (zemin-toprak üstünden) 40m, Ocak derinliği (zemin- toprak altı) 70m dir. Ayrıca ocağın etrafındaki arazilerinde ruhsatları alınmıştır. Ulaşım ve yol sorunu yoktur. Su ve elektrik vardır (400kva mevcut, daha yükseltilebilir) Şantiye binası, deposu, pasa ve hafriyat atma yeri mevcuttur Ayrıca fabrika kurmaya müsait düz arazi ocağın içinde mevcuttur. Çıkartılan ürünleri işlemek için satışa sunduğumuz mermer işleme fabrikamız Bilecik'dedir. Ocak ile fabrika arası mesafe 170 km'dir..
Şikayet
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Alpagut Köyü'nde 3547,22 m² alanli Tarla No. : 5171 Kategori Seçimi : Arsa Konut Tipi : Tarla Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Alpagut Adres : Seben Ilçesi Alpagut Köyü Karacali mevkii Ada : 110 Parsel : 11 m² : 3547 Kat Karsiligi Olabilir : Hayir Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 30.634 TL Teminat Bedeli : 1.838 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 3547,22m2 yüzölçümlü tarla ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Bolu,Seben
3547 m²
30.634 ₺
3547 m²
Daha fazlakralilan.com
Bolu,Seben
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Alpagut Köyü'nde 3547,22 m² alanli Tarla No. : 5171 Kategori Seçimi : Arsa Konut Tipi : Tarla Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Alpagut Adres : Seben Ilçesi Alpagut Köyü Karacali mevkii Ada : 110 Parsel : 11 m² : 3547 Kat Karsiligi Olabilir : Hayir Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 30.634 TL Teminat Bedeli : 1.838 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 3547,22m2 yüzölçümlü tarla ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Şikayet
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Alpagut Köyü'nde 1320 m² alanli tek katli betonarme ve ahir, elma bahçesi ve tarla No. : 5169 Kategori Seçimi : Isyeri Konut Tipi : Çiftlik Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Alpagut Adres : Seben Ilçesi Alpagut Köyü Karacali mevkii Ada : 110 Parsel : 43 Oda Sayisi : 1 m² : 1320 Krediye Uygunluk : Uygun Devren : Hayir Bina Insa Yili : 2011 Binadaki Kat Sayisi : 0 Bulundugu Kat : Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 380.500 TL Teminat Bedeli : 22.830 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 9212,58m2 yüzölçümlü (üzerinde 1320m² ahir, 70m² besihane, 180m²ve 1140m² sagimhane, 23m² süt odasi ve depo bulunan) tek katli betonarme ve ahir, elma bahçesi ve tarla ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Bolu,Seben
1320 m²
380.500 ₺
1320 m²
Daha fazlakralilan.com
Bolu,Seben
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Alpagut Köyü'nde 1320 m² alanli tek katli betonarme ve ahir, elma bahçesi ve tarla No. : 5169 Kategori Seçimi : Isyeri Konut Tipi : Çiftlik Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Alpagut Adres : Seben Ilçesi Alpagut Köyü Karacali mevkii Ada : 110 Parsel : 43 Oda Sayisi : 1 m² : 1320 Krediye Uygunluk : Uygun Devren : Hayir Bina Insa Yili : 2011 Binadaki Kat Sayisi : 0 Bulundugu Kat : Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 380.500 TL Teminat Bedeli : 22.830 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 9212,58m2 yüzölçümlü (üzerinde 1320m² ahir, 70m² besihane, 180m²ve 1140m² sagimhane, 23m² süt odasi ve depo bulunan) tek katli betonarme ve ahir, elma bahçesi ve tarla ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Şikayet
Tasinmaz Cinsi Il Ilçe Mahalle / Köy Tarla Bolu Seben Gökhaliller Köyü Tasinmaz No : 14080101479 Pafta / Ada / Parsel : - / 147 / 116 Imar Durumu : Imarsiz Imar Özellik Adi : - Imar Tarihi : - Yasal Dayanak : 2886 / 45 Tasinmaz Yüzölçümü : 16.000,00 m2 Hazine Hissesi : 16.000,00 m2 Satilacak Yüzölçümü : 16.000,00 m2 Toplam Tahmini Bedel : 68.000,00 Geçici Teminat Bedeli : 13.600,00 Ihale Tarihi ve Saati : 19.12.2018 11:00 Basvuru Yeri ve Iletisim BOLU 0 (374) 215 13 17
Bolu,Seben
16000 m²
68.000 ₺
16000 m²
Daha fazlakralilan.com
Bolu,Seben
Tasinmaz Cinsi Il Ilçe Mahalle / Köy Tarla Bolu Seben Gökhaliller Köyü Tasinmaz No : 14080101479 Pafta / Ada / Parsel : - / 147 / 116 Imar Durumu : Imarsiz Imar Özellik Adi : - Imar Tarihi : - Yasal Dayanak : 2886 / 45 Tasinmaz Yüzölçümü : 16.000,00 m2 Hazine Hissesi : 16.000,00 m2 Satilacak Yüzölçümü : 16.000,00 m2 Toplam Tahmini Bedel : 68.000,00 Geçici Teminat Bedeli : 13.600,00 Ihale Tarihi ve Saati : 19.12.2018 11:00 Basvuru Yeri ve Iletisim BOLU 0 (374) 215 13 17
Şikayet
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Yagma'da Tavuk Çiftligi No. : 9582 Kategori Seçimi : Isyeri Konut Tipi : Çiftlik Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Yagma Adres : Seben Ilçesi, Yagma Köyü, Çobantepesi Mevkii, Tavuk Çiftligi, No:55 Ada : 0 Parsel : 668 Oda Sayisi : 1 m² : 1920 Krediye Uygunluk : Uygun Devren : Hayir Isinma Tipi : Belirtilmemis Bina Insa Yili : 1900 Binadaki Kat Sayisi : 1 Bulundugu Kat : 1 Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 480.000 TL Teminat Bedeli : 28.800 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 12275 m² Alanli Arsa Üzerinde 1920 m² Tavuk Kümesi, 36 m² Kargir Ev Bulunan Tavuk Çiftligi ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Bolu,Seben
12275 m²
480.000 ₺
12275 m²
Daha fazlakralilan.com
Bolu,Seben
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Yagma'da Tavuk Çiftligi No. : 9582 Kategori Seçimi : Isyeri Konut Tipi : Çiftlik Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Yagma Adres : Seben Ilçesi, Yagma Köyü, Çobantepesi Mevkii, Tavuk Çiftligi, No:55 Ada : 0 Parsel : 668 Oda Sayisi : 1 m² : 1920 Krediye Uygunluk : Uygun Devren : Hayir Isinma Tipi : Belirtilmemis Bina Insa Yili : 1900 Binadaki Kat Sayisi : 1 Bulundugu Kat : 1 Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 480.000 TL Teminat Bedeli : 28.800 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 12275 m² Alanli Arsa Üzerinde 1920 m² Tavuk Kümesi, 36 m² Kargir Ev Bulunan Tavuk Çiftligi ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Şikayet
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Yagma Köyü'nde 8125 m² Alanli Tarla No. : 10042 Kategori Seçimi : Arsa Konut Tipi : Tarla Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Yagma Adres : Seben Ilçesi, Yagma Köyü, Yazi-Köprübasi Mevkii Ada : 0 Parsel : 421 m² (Brüt) : 8125 Krediye Uygunluk : Uygun Kat Karsiligi Olabilir : Hayir Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 45.000 TL Teminat Bedeli : 2.700 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 8125 m² Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Gayrimenkul ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Bolu,Seben
8125 m²
45.000 ₺
8125 m²
Daha fazlakralilan.com
Bolu,Seben
Tanim : Ziraat Bankasi'ndan Yagma Köyü'nde 8125 m² Alanli Tarla No. : 10042 Kategori Seçimi : Arsa Konut Tipi : Tarla Il : Bolu Ilçe : Seben Semt : Yagma Adres : Seben Ilçesi, Yagma Köyü, Yazi-Köprübasi Mevkii Ada : 0 Parsel : 421 m² (Brüt) : 8125 Krediye Uygunluk : Uygun Kat Karsiligi Olabilir : Hayir Min. Artis : 1.000 TL Baslangiç Bedeli : 45.000 TL Teminat Bedeli : 2.700 TL Ilgili Sube Adi : SEBEN/BOLU SUBESI Genel Özellikler : 8125 m² Yüzölçümlü Tarla Nitelikli Gayrimenkul ZIRAAT BANKASI Sirket Adi : ZIRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK Telefon numarasi : (0312) 584 20 00 Faks numarasi : (0312) 584 49 66 E-posta adresi : rt.moc.knabtaariz @ liambz Internet sitesi : www.ziraat.com.tr Müsteri Hizmetleri: 0850 220 00 00
Popüler aramalar
Aramanızla ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla almak için abone olun:
Seben
Flatfy olarak, kullanıcı deneyiminizin kalitesini artırmak için çerezleri kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.Daha fazla bilgi edinin