Şikayet
SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BASKANLIGI Ordu Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü Altinordu Sosyal Güvenlik Merkezi Icra Takip Haciz ve Satis Servisi Dosya No: 2017/10 GAYRIMENKUL SATIS ILANI TAPU KAYDI: Ordu ili, Korgan Ilçesi, Çiftlik Memis Mahallesi, Hoy Güney mevkii 408 ada 1 parsel, Demet deresi mevkii, 425 ada 8 parsel Korgan / ORDU IMAR DURUMU: Satisa konu tasinmazlar, Ordu ili, Korgan Ilçesi, Çiftlik-Memis Mahallesinde farkli mevkilerde yer almaktadir. Tasinmazlar Korgan ilçesi uygulama imar plani sinirlari disinda kalmakta olup, köy yerlesik alani içerisinde yer almaktadir. ÖZELLLIKLERI 1 Nolu Tasinmaz: Çiftlik-Memis mahallesi Demet deresi mevkii 425 ada 8 parselde kayitli tasinmaz 299,55 m2 yüzölçümlüdür. Topografik yapisi egimli olup, geometrik olarak düzgün bir forma sahip degildir. Arsanin üzerinde herhangi bir yapi bulunmamaktadir. Findik bahçesi olarak kullanilmaktadir. Parselin siniri komsu parsellerle ve 427 ada 4 parsele bitisiktir. 2 Nolu Tasinmaz: Çiftlik-Memis mahallesi Hoy Güney mevkii 408 ada 1 parselde kayitli tasinmaz 6.393,04 m2 yüzölçümlüdür. Cüreciler Küme evleri sokaga cepheli olup, 128,34 m yola siniri vardir. Topografik yapisi egimli olup geometrik olarak dikdörtgen forma sahiptir. Arsanin üzerinde 1 adet su deposu bulunmaktadir. Findik bahçesi olarak kullanilmaktadir. Arazide çesitli orman vasfi tasimayan agaçlar ile meyve agaçlari vardir. Parselin sinirlari komsu parsellerle bitisik olup, parselin etrafi tel örgü ile çevrilidir. Köy yerlesik alani sinirlari içinde yer almakta olup, köy merkezine uzak konumdadir. 1 Nolu Tasinmazin Muhammen Bedeli: 1.800,00 TL 1.Satis Günü: 04/03/2019 günü saat 10:00-10:05 2.Satis Günü: 11/03/2019 günü saat 10:00-10:05 KDV Orani: %18 Teminat: 150,00 TL 2 Nolu Tasinmazin Muhammen Bedeli: 57.500,00 TL 1.Satis Günü: 04/03/2019 günü saat 10:15-10:20 2.Satis Günü: 11/03/2019 günü saat 10:15-10:20 KDV Orani: %18 Teminat: 4.500,00 TL SATIS SARTLARI *Ihale yukarida belirtilen tarih ve saatlerde Karsiyaka Mah. Adalet Cad. No:81 Altinordu/ORDU adresindeki Il Müdürlügümüz binasi B Blok 2. Kat icra ihale ve satis odasinda açik arttirma usulüyle yapilacaktir. Bu artirmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç degerin %75’i ve takip masrafini ve varsa rüçhanli alacaklarin tutarini geçmesi sarti ile en çok artirana ihale edilir. Böyle bir bedelle alici çikmazsa en çok artiranin taahhüdü baki kalmak sartiyla artirma 7 gün daha uzatilir. Yedinci gün ayni yer ve saatte ikinci artirma yapilir. Ikinci ihalede gayrimenkulün satis bedelinin, gayrimenkule biçilen rayiç degerin % 50 si ile rüçhanli alacakla birlikte satis giderlerini geçmesi zorunludur, geçmezse satis yapilmaz. Su kadarki; birinci artirmada istekli çikmaz veya pey sürülmezse ikinci artirmada 6183 sayili yasanin 94. maddesi geregince birinci artirmadaki sartlar aranacaktir. *Artirmaya istirak edeceklerin gayrimenkulün artirmaya esas rayiç degerinin %7.5’u olan pey akçesini 6183 sayili kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fikrasinda belirtildigi sekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlügümüze satistan önce vermeleri zorunludur. *Satis pesin para ile yapilir. Alicinin talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. *Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alim-satim harci ve diger tüm masraflar, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafi, tahliye islemleri ve masrafi aliciya aittir. *Tasinmazin aynindan dogan birikmis vergileri ihale bedelinden ödenecektir. *Pey ipotekli borç göz önüne alinmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle saglanmis muaccel borçlar aliciya devredilemez. Satis bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup aliciya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alici uhdesinde birakilir. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur. *Ipotek sahibi alacaklilar ile diger ilgililerin ve irtifak hakki sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki haklari hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarin dayanagi belgelerle gayrimenkulün satisina kadar Merkezimiz Icra Takip haciz ve Satis Servisine bildirmeleri lazimdir. Aksi takdirde haklari tapu sicili ile sabit olmadikça paylasmadan hariç birakilacaktir. *Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale karari feshedilir ve gayrimenkul satis komisyonunca hemen 7 gün süre ile artirmaya çikarilir. Bu artirmada ilgililere herhangi bir teblig yapilmaz. Yalniz ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artirana ihale edilir. Birinci kez ihale yapilan kimse iki ihale arasindaki farktan ve diger zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farki ve geçen günlerin faizi ayrica hükme gerek kalmaksizin teminattan mahsubu yapildiktan sonra bakiyesi 6183 Sayili Amme Alacaklari Tahsili Usulü Hakkinda Kanun Hükmüne göre Altinordu Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur. *Sartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilecegi SGK Altinordu Merkez Müdürlügü Icra Satis Servisi’nde açik olup, masrafi verildigi takdirde bir örnegi isteyene gönderilebilir. *Satisa istirak edeceklerin sartnameyi görmüs ve müracatini kabul etmis sayilacaklari, bilgi almak isteyenlerin 2017/10 sayili dosya numarasi ile Altinordu Sosyal Güvenlik Merkezi, Icra Takip ve Satis Servisi’ne müracaat edebilir. *Is bu ilanin tapu kaydinda adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydinda ad ve adresleri geçip de teblig edilemeyen ilgililere de teblig yerine kaim oldugu ilan olunur.
Ordu,Korgan
6393 m²
57.500 ₺
6393 m²
Daha fazlakralilan.com
Ordu,Korgan
SOSYAL GÜVENLIK KURUMU BASKANLIGI Ordu Sosyal Güvenlik Il Müdürlügü Altinordu Sosyal Güvenlik Merkezi Icra Takip Haciz ve Satis Servisi Dosya No: 2017/10 GAYRIMENKUL SATIS ILANI TAPU KAYDI: Ordu ili, Korgan Ilçesi, Çiftlik Memis Mahallesi, Hoy Güney mevkii 408 ada 1 parsel, Demet deresi mevkii, 425 ada 8 parsel Korgan / ORDU IMAR DURUMU: Satisa konu tasinmazlar, Ordu ili, Korgan Ilçesi, Çiftlik-Memis Mahallesinde farkli mevkilerde yer almaktadir. Tasinmazlar Korgan ilçesi uygulama imar plani sinirlari disinda kalmakta olup, köy yerlesik alani içerisinde yer almaktadir. ÖZELLLIKLERI 1 Nolu Tasinmaz: Çiftlik-Memis mahallesi Demet deresi mevkii 425 ada 8 parselde kayitli tasinmaz 299,55 m2 yüzölçümlüdür. Topografik yapisi egimli olup, geometrik olarak düzgün bir forma sahip degildir. Arsanin üzerinde herhangi bir yapi bulunmamaktadir. Findik bahçesi olarak kullanilmaktadir. Parselin siniri komsu parsellerle ve 427 ada 4 parsele bitisiktir. 2 Nolu Tasinmaz: Çiftlik-Memis mahallesi Hoy Güney mevkii 408 ada 1 parselde kayitli tasinmaz 6.393,04 m2 yüzölçümlüdür. Cüreciler Küme evleri sokaga cepheli olup, 128,34 m yola siniri vardir. Topografik yapisi egimli olup geometrik olarak dikdörtgen forma sahiptir. Arsanin üzerinde 1 adet su deposu bulunmaktadir. Findik bahçesi olarak kullanilmaktadir. Arazide çesitli orman vasfi tasimayan agaçlar ile meyve agaçlari vardir. Parselin sinirlari komsu parsellerle bitisik olup, parselin etrafi tel örgü ile çevrilidir. Köy yerlesik alani sinirlari içinde yer almakta olup, köy merkezine uzak konumdadir. 1 Nolu Tasinmazin Muhammen Bedeli: 1.800,00 TL 1.Satis Günü: 04/03/2019 günü saat 10:00-10:05 2.Satis Günü: 11/03/2019 günü saat 10:00-10:05 KDV Orani: %18 Teminat: 150,00 TL 2 Nolu Tasinmazin Muhammen Bedeli: 57.500,00 TL 1.Satis Günü: 04/03/2019 günü saat 10:15-10:20 2.Satis Günü: 11/03/2019 günü saat 10:15-10:20 KDV Orani: %18 Teminat: 4.500,00 TL SATIS SARTLARI *Ihale yukarida belirtilen tarih ve saatlerde Karsiyaka Mah. Adalet Cad. No:81 Altinordu/ORDU adresindeki Il Müdürlügümüz binasi B Blok 2. Kat icra ihale ve satis odasinda açik arttirma usulüyle yapilacaktir. Bu artirmada teklif edilen en yüksek bedel gayrimenkule biçilen rayiç degerin %75’i ve takip masrafini ve varsa rüçhanli alacaklarin tutarini geçmesi sarti ile en çok artirana ihale edilir. Böyle bir bedelle alici çikmazsa en çok artiranin taahhüdü baki kalmak sartiyla artirma 7 gün daha uzatilir. Yedinci gün ayni yer ve saatte ikinci artirma yapilir. Ikinci ihalede gayrimenkulün satis bedelinin, gayrimenkule biçilen rayiç degerin % 50 si ile rüçhanli alacakla birlikte satis giderlerini geçmesi zorunludur, geçmezse satis yapilmaz. Su kadarki; birinci artirmada istekli çikmaz veya pey sürülmezse ikinci artirmada 6183 sayili yasanin 94. maddesi geregince birinci artirmadaki sartlar aranacaktir. *Artirmaya istirak edeceklerin gayrimenkulün artirmaya esas rayiç degerinin %7.5’u olan pey akçesini 6183 sayili kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fikrasinda belirtildigi sekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlügümüze satistan önce vermeleri zorunludur. *Satis pesin para ile yapilir. Alicinin talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. *Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alim-satim harci ve diger tüm masraflar, tellaliye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafi, tahliye islemleri ve masrafi aliciya aittir. *Tasinmazin aynindan dogan birikmis vergileri ihale bedelinden ödenecektir. *Pey ipotekli borç göz önüne alinmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle saglanmis muaccel borçlar aliciya devredilemez. Satis bedelinden tercihen ödenir. Muaccel olup aliciya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alici uhdesinde birakilir. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur. *Ipotek sahibi alacaklilar ile diger ilgililerin ve irtifak hakki sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki haklari hususu ile faiz ve masrafa dair iddialarin dayanagi belgelerle gayrimenkulün satisina kadar Merkezimiz Icra Takip haciz ve Satis Servisine bildirmeleri lazimdir. Aksi takdirde haklari tapu sicili ile sabit olmadikça paylasmadan hariç birakilacaktir. *Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale karari feshedilir ve gayrimenkul satis komisyonunca hemen 7 gün süre ile artirmaya çikarilir. Bu artirmada ilgililere herhangi bir teblig yapilmaz. Yalniz ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artirana ihale edilir. Birinci kez ihale yapilan kimse iki ihale arasindaki farktan ve diger zarardan mesul olup %5 faizi ile tahsil olunur, ihale farki ve geçen günlerin faizi ayrica hükme gerek kalmaksizin teminattan mahsubu yapildiktan sonra bakiyesi 6183 Sayili Amme Alacaklari Tahsili Usulü Hakkinda Kanun Hükmüne göre Altinordu Sosyal Güvenlik Merkezince tahsil olunur. *Sartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilecegi SGK Altinordu Merkez Müdürlügü Icra Satis Servisi’nde açik olup, masrafi verildigi takdirde bir örnegi isteyene gönderilebilir. *Satisa istirak edeceklerin sartnameyi görmüs ve müracatini kabul etmis sayilacaklari, bilgi almak isteyenlerin 2017/10 sayili dosya numarasi ile Altinordu Sosyal Güvenlik Merkezi, Icra Takip ve Satis Servisi’ne müracaat edebilir. *Is bu ilanin tapu kaydinda adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydinda ad ve adresleri geçip de teblig edilemeyen ilgililere de teblig yerine kaim oldugu ilan olunur.
Şikayet
Korgan Icra Dairesi 2016/56 Talimat Dosyasi Özellikleri : Ordu Il, Korgan Ilçe, 258 Ada, 110 Parsel, TEPEALAN-GÜLLÜ Mahalle/Köy, ÇALAYAGI Mevkii, kiymet takdirine konu tasinmaz tapu kayitlarinda findik bahçesi olarak geçmektedir. % 55-60 egime sahip killi, tinli ve orta derinlikte toprak yapisinda su tutuma kapasitesi iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi lmayan findik ocaklarinin belirli bir düzene göre dikildikleri normal verimde kuru tarim uygulanan kapama findik bahçesidir. 1/7 hisse ile hissedar Ali kizi, Emine BILGIS adina kayitli olup, hissesine 3412,05 m2, 6/7 hisse ile Ali oglu, Salih ASI adina 20.472,27m2 arazi kayitlidir. Tarim arazisi niteligindedir. Yüzölçümü : 23.884,32 m2 Arsa Payi : 20472,27 Imar Durumu : Yok Kiymeti : 300.225,90 TL KDV Orani : %18 Kaydindaki Serhler : Tapu kaydindaki gibidir. 1. Satis Günü : 20/03/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi 2. Satis Günü : 17/04/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi Satis Yeri : korgan icra dairesi -
Ordu,Korgan
23884 m²
154.913 ₺
23884 m²
Daha fazlakralilan.com
Ordu,Korgan
Korgan Icra Dairesi 2016/56 Talimat Dosyasi Özellikleri : Ordu Il, Korgan Ilçe, 258 Ada, 110 Parsel, TEPEALAN-GÜLLÜ Mahalle/Köy, ÇALAYAGI Mevkii, kiymet takdirine konu tasinmaz tapu kayitlarinda findik bahçesi olarak geçmektedir. % 55-60 egime sahip killi, tinli ve orta derinlikte toprak yapisinda su tutuma kapasitesi iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi lmayan findik ocaklarinin belirli bir düzene göre dikildikleri normal verimde kuru tarim uygulanan kapama findik bahçesidir. 1/7 hisse ile hissedar Ali kizi, Emine BILGIS adina kayitli olup, hissesine 3412,05 m2, 6/7 hisse ile Ali oglu, Salih ASI adina 20.472,27m2 arazi kayitlidir. Tarim arazisi niteligindedir. Yüzölçümü : 23.884,32 m2 Arsa Payi : 20472,27 Imar Durumu : Yok Kiymeti : 300.225,90 TL KDV Orani : %18 Kaydindaki Serhler : Tapu kaydindaki gibidir. 1. Satis Günü : 20/03/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi 2. Satis Günü : 17/04/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi Satis Yeri : korgan icra dairesi -
Şikayet
Korgan Icra Dairesi 2016/56 Talimat Dosyasi Özellikleri : Ordu Il, Korgan Ilçe, 258 Ada, 110 Parsel, TEPEALAN-GÜLLÜ Mahalle/Köy, ÇALAYAGI Mevkii, kiymet takdirine konu tasinmaz tapu kayitlarinda findik bahçesi olarak geçmektedir. % 55-60 egime sahip killi, tinli ve orta derinlikte toprak yapisinda su tutuma kapasitesi iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi lmayan findik ocaklarinin belirli bir düzene göre dikildikleri normal verimde kuru tarim uygulanan kapama findik bahçesidir. 1/7 hisse ile hissedar Ali kizi, Emine BILGIS adina kayitli olup, hissesine 3412,05 m2, 6/7 hisse ile Ali oglu, Salih ASI adina 20.472,27m2 arazi kayitlidir. Tarim arazisi niteligindedir. Yüzölçümü : 23.884,32 m2 Arsa Payi : 20472,27 Imar Durumu : Yok Kiymeti : 300.225,90 TL KDV Orani : %18 Kaydindaki Serhler : Tapu kaydindaki gibidir. 1. Satis Günü : 20/03/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi 2. Satis Günü : 17/04/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi Satis Yeri : korgan icra dairesi -
Ordu,Korgan
23884 m²
154.913 ₺
23884 m²
Daha fazlakralilan.com
Ordu,Korgan
Korgan Icra Dairesi 2016/56 Talimat Dosyasi Özellikleri : Ordu Il, Korgan Ilçe, 258 Ada, 110 Parsel, TEPEALAN-GÜLLÜ Mahalle/Köy, ÇALAYAGI Mevkii, kiymet takdirine konu tasinmaz tapu kayitlarinda findik bahçesi olarak geçmektedir. % 55-60 egime sahip killi, tinli ve orta derinlikte toprak yapisinda su tutuma kapasitesi iyi, alkalilik ve tuzluluk problemi lmayan findik ocaklarinin belirli bir düzene göre dikildikleri normal verimde kuru tarim uygulanan kapama findik bahçesidir. 1/7 hisse ile hissedar Ali kizi, Emine BILGIS adina kayitli olup, hissesine 3412,05 m2, 6/7 hisse ile Ali oglu, Salih ASI adina 20.472,27m2 arazi kayitlidir. Tarim arazisi niteligindedir. Yüzölçümü : 23.884,32 m2 Arsa Payi : 20472,27 Imar Durumu : Yok Kiymeti : 300.225,90 TL KDV Orani : %18 Kaydindaki Serhler : Tapu kaydindaki gibidir. 1. Satis Günü : 20/03/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi 2. Satis Günü : 17/04/2019 günü 13:30 - 13:40 arasi Satis Yeri : korgan icra dairesi -
Şikayet
Korgan Icra Dairesi 2018/11 Talimat Dosyasi Ordu Ili Korgan Ilçesi 242 Ada 7 Parsel Tepealan-Güllü Mahallesi, Karuruk Mevkinde mevcut 242 ada 7 nolu parselin niteligi 3 katli betonarme ev, ahir ve findik bahçesi olarak geçmektedir.%20-25 egime sahip, killi-tinli ve ota derinlikte toprak yapisinda su tutma kapasitesi iyi alkalilik ve tuzluluk problemi olmayan findik ocaklarinin belirli bir düzene göre dikildikleri, 8-10 yaslarinda normal verimde kuru tarim uygulanan kapama findik bahçesidir. Arazinin toplam yüzölçümü 3031.09m2'dir.Dosya ekinde bulunan ve ilçe belediyesinden verilmis olan imar durum belgesine göre 1/1000uygulama plani dahilinde ayrik nizam (2) katli konut alani içinde bulunmaktadir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadir. Tepealan-Güllü merkezinde yaklasik 450 m mesafede köy yoluna cephelidir. Ulasimi toplu tasima araçlari ve özel araçlarla saglanmaktadir.242 ada 7 nolu parsel Mustafa oglu Mudahher ADAKLI adina kayitlidir. Tasinmazin üzerindeki yapi ile birlikte toplam degeri:342.457,85-TL'dir. Adresi : Tepealan Güllü Mah. Karuruk Mevkii Korgan / ORDU Yüzölçümü : 3.031,09 m2 Imar Durumu : 1/1000 imar plani içinde ayrik iki (A-2konut nizamli) Kiymeti : 342.457,85 TL KDV Orani : %18 Kaydindaki Serhler : Sekerbank T.A.S'nin 09/07/2015 -957 Yevmiye numarali 247.500-TL bedelli borçlu Mudahher ADAKLI adina ipotegi vardir. 1. Satis Günü : 21/12/2018 günü 10:00 - 10:15 arasi 2. Satis Günü : 25/01/2019 günü 10:00 - 10:15 arasi Satis Yeri : KORGAN ICRA DAIRESI
Ordu,Korgan
3031 m²
175.229 ₺
3031 m²
Daha fazlakralilan.com
Ordu,Korgan
Korgan Icra Dairesi 2018/11 Talimat Dosyasi Ordu Ili Korgan Ilçesi 242 Ada 7 Parsel Tepealan-Güllü Mahallesi, Karuruk Mevkinde mevcut 242 ada 7 nolu parselin niteligi 3 katli betonarme ev, ahir ve findik bahçesi olarak geçmektedir.%20-25 egime sahip, killi-tinli ve ota derinlikte toprak yapisinda su tutma kapasitesi iyi alkalilik ve tuzluluk problemi olmayan findik ocaklarinin belirli bir düzene göre dikildikleri, 8-10 yaslarinda normal verimde kuru tarim uygulanan kapama findik bahçesidir. Arazinin toplam yüzölçümü 3031.09m2'dir.Dosya ekinde bulunan ve ilçe belediyesinden verilmis olan imar durum belgesine göre 1/1000uygulama plani dahilinde ayrik nizam (2) katli konut alani içinde bulunmaktadir. Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadir. Tepealan-Güllü merkezinde yaklasik 450 m mesafede köy yoluna cephelidir. Ulasimi toplu tasima araçlari ve özel araçlarla saglanmaktadir.242 ada 7 nolu parsel Mustafa oglu Mudahher ADAKLI adina kayitlidir. Tasinmazin üzerindeki yapi ile birlikte toplam degeri:342.457,85-TL'dir. Adresi : Tepealan Güllü Mah. Karuruk Mevkii Korgan / ORDU Yüzölçümü : 3.031,09 m2 Imar Durumu : 1/1000 imar plani içinde ayrik iki (A-2konut nizamli) Kiymeti : 342.457,85 TL KDV Orani : %18 Kaydindaki Serhler : Sekerbank T.A.S'nin 09/07/2015 -957 Yevmiye numarali 247.500-TL bedelli borçlu Mudahher ADAKLI adina ipotegi vardir. 1. Satis Günü : 21/12/2018 günü 10:00 - 10:15 arasi 2. Satis Günü : 25/01/2019 günü 10:00 - 10:15 arasi Satis Yeri : KORGAN ICRA DAIRESI
Şikayet
No.:20934 Banka tarafindan Ihale tarihi belirtilmediginden tarih bilgisini dikkate almayiniz. Parselin satis bilgisi için ilgili bankayla irtibata geçiniz. SITE YÖNETIMI 0216 503 71 15 0216 503 53 44
Ordu,Korgan
2414 m²
25.000 ₺
2414 m²
Daha fazlakralilan.com
Ordu,Korgan
No.:20934 Banka tarafindan Ihale tarihi belirtilmediginden tarih bilgisini dikkate almayiniz. Parselin satis bilgisi için ilgili bankayla irtibata geçiniz. SITE YÖNETIMI 0216 503 71 15 0216 503 53 44
Şikayet
No.:7506 Parsel alani 373 m2 olup, üzerinde 209 m2'lik yapi bulunmaktadir. Bitisik nizam, 5 kat yapilasma kosullarinda konut+ticaret alaninda kalmaktadir. Yakin çevresinde Hükümet Binasi, Belediye Binasi, Jandarma Komutanligi, ilçe meydani bulunmaktadir. BANKA TARAFINDAN SATIS TARIHI BELIRTILMEMISTIR. SATIS IÇIN ILGILI BANKA SUBESIYLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ. Telefon: (0212) 398 24 02
Ordu,Korgan
373 m²
140.000 ₺
373 m²
Daha fazlakralilan.com
Ordu,Korgan
No.:7506 Parsel alani 373 m2 olup, üzerinde 209 m2'lik yapi bulunmaktadir. Bitisik nizam, 5 kat yapilasma kosullarinda konut+ticaret alaninda kalmaktadir. Yakin çevresinde Hükümet Binasi, Belediye Binasi, Jandarma Komutanligi, ilçe meydani bulunmaktadir. BANKA TARAFINDAN SATIS TARIHI BELIRTILMEMISTIR. SATIS IÇIN ILGILI BANKA SUBESIYLE IRTIBATA GEÇEBILIRSINIZ. Telefon: (0212) 398 24 02
Şikayet
No.:20935 ÇAYIRKENT FATIH MAHALLESI 518 ADA 5 PARSEL Banka tarafindan Ihale tarihi belirtilmediginden tarih bilgisini dikkate almayiniz. Parselin satis bilgisi için ilgili bankayla irtibata geçiniz. SITE YÖNETIMI 0216 503 71 15 0216 503 53 44
Ordu,Korgan
3580 m²
61.750 ₺
3580 m²
Daha fazlakralilan.com
Ordu,Korgan
No.:20935 ÇAYIRKENT FATIH MAHALLESI 518 ADA 5 PARSEL Banka tarafindan Ihale tarihi belirtilmediginden tarih bilgisini dikkate almayiniz. Parselin satis bilgisi için ilgili bankayla irtibata geçiniz. SITE YÖNETIMI 0216 503 71 15 0216 503 53 44
Aramanızla ilgili güncellemeleri e-posta yoluyla almak için abone olun:
Korgan
Bu site kullanıcı deneyimini geliştirmek için çerezleri kullanır. Hizmetlerimizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. + Ek bilgi
Sorun değil!